logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Statystyki miesięczne

Miesiąc i rok Odwiedzin Wykres
lipiec 2003 33
grudzień 2003 11
marzec 2004 15
kwiecień 2004 3
maj 2004 2
czerwiec 2004 388
lipiec 2004 5470
sierpień 2004 8750
wrzesień 2004 10296
październik 2004 7969
listopad 2004 11842
grudzień 2004 10743
styczeń 2005 11849
luty 2005 11847
marzec 2005 14421
kwiecień 2005 15401
maj 2005 12751
czerwiec 2005 13981
lipiec 2005 35717
sierpień 2005 30403
wrzesień 2005 35823
październik 2005 35584
listopad 2005 35556
grudzień 2005 39053
styczeń 2006 38721
luty 2006 40766
marzec 2006 43391
kwiecień 2006 28996
maj 2006 32923
czerwiec 2006 34019
lipiec 2006 29764
sierpień 2006 32231
wrzesień 2006 30689
październik 2006 38268
listopad 2006 41743
grudzień 2006 37119
styczeń 2007 53886
luty 2007 48386
marzec 2007 39579
kwiecień 2007 35041
maj 2007 34113
czerwiec 2007 34942
lipiec 2007 40120
sierpień 2007 33976
wrzesień 2007 33712
październik 2007 53619
listopad 2007 53921
grudzień 2007 48248
styczeń 2008 42861
luty 2008 34456
marzec 2008 45434
kwiecień 2008 44686
maj 2008 42909
czerwiec 2008 42935
lipiec 2008 26824
sierpień 2008 42299
wrzesień 2008 49476
październik 2008 39859
listopad 2008 55896
grudzień 2008 47759
styczeń 2009 38193
luty 2009 38511
marzec 2009 36914
kwiecień 2009 31638
maj 2009 30813
czerwiec 2009 47063
lipiec 2009 52864
sierpień 2009 46455
wrzesień 2009 54615
październik 2009 50784
listopad 2009 39593
grudzień 2009 35125
styczeń 2010 38310
luty 2010 36551
marzec 2010 36856
kwiecień 2010 32498
maj 2010 33600
czerwiec 2010 30528
lipiec 2010 32669
sierpień 2010 36598
wrzesień 2010 38854
październik 2010 33856
listopad 2010 40363
grudzień 2010 44128
styczeń 2011 58023
luty 2011 49515
marzec 2011 55799
kwiecień 2011 33759
maj 2011 39139
czerwiec 2011 36144
lipiec 2011 48810
sierpień 2011 48896
wrzesień 2011 39402
październik 2011 49014
listopad 2011 43520
kwiecień 2012 7289
maj 2012 43084
czerwiec 2012 41916
lipiec 2012 50893
sierpień 2012 48308
wrzesień 2012 51257
październik 2012 56223
listopad 2012 66203
grudzień 2012 51684
styczeń 2013 84202
luty 2013 66280
marzec 2013 72305
kwiecień 2013 96095
maj 2013 104763
czerwiec 2013 81543
lipiec 2013 77462
sierpień 2013 65000
wrzesień 2013 71002
październik 2013 83243
listopad 2013 109699
grudzień 2013 109177
styczeń 2014 103061
luty 2014 125993
marzec 2014 185656
kwiecień 2014 145840
maj 2014 99261
czerwiec 2014 156065
lipiec 2014 56169
sierpień 2014 78287
wrzesień 2014 79202
październik 2014 99741
listopad 2014 127887
grudzień 2014 89853
styczeń 2015 61920
luty 2015 84381
marzec 2015 59210
kwiecień 2015 92527
maj 2015 166327
czerwiec 2015 148542
lipiec 2015 146468
sierpień 2015 149478
wrzesień 2015 152016
październik 2015 115895
listopad 2015 38124
grudzień 2015 40200
styczeń 2016 67140
luty 2016 111189
marzec 2016 196905
kwiecień 2016 148363
maj 2016 107206
czerwiec 2016 101946
lipiec 2016 102872
sierpień 2016 37447
wrzesień 2016 29582
październik 2016 50264
listopad 2016 90568
grudzień 2016 98940
styczeń 2017 95101
luty 2017 86742
marzec 2017 157715
kwiecień 2017 52197
maj 2017 49677
czerwiec 2017 88356
lipiec 2017 97688
sierpień 2017 87387
wrzesień 2017 111624
październik 2017 106215
listopad 2017 110038
grudzień 2017 129877
styczeń 2018 111054
luty 2018 108989
marzec 2018 132403
kwiecień 2018 129278
maj 2018 175525
czerwiec 2018 123594
lipiec 2018 96684
sierpień 2018 188798
wrzesień 2018 158740
październik 2018 224285
listopad 2018 212642
grudzień 2018 221108
styczeń 2019 237093
luty 2019 235786
marzec 2019 241849
kwiecień 2019 225250
maj 2019 197630
czerwiec 2019 140253
lipiec 2019 152089
sierpień 2019 170352
wrzesień 2019 169363
październik 2019 169302
listopad 2019 178093
grudzień 2019 185986
styczeń 2020 86416
luty 2020 78992
marzec 2020 71404
kwiecień 2020 95244
maj 2020 138804
czerwiec 2020 158306
lipiec 2020 149673
sierpień 2020 170694
wrzesień 2020 195326
październik 2020 193166
listopad 2020 181761
grudzień 2020 103408
styczeń 2021 155156
Sumaryczna ilość odwiedzin: 15560141

Statystyki dzienne - styczeń 2021

Dzień Odwiedzin Wykres
1 3930
2 3981
3 8674
4 3640
5 1616
6 1602
7 4153
8 7324
9 8872
10 12053
11 9518
12 7707
13 6694
14 6028
15 5870
16 4576
17 4696
18 5855
19 3755
20 6724
21 3447
22 4637
23 4416
24 6056
25 6727
26 8426
27 2850
28 1329
29 0
30 0
31 0
corner   corner