logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Biurze Podatków i Opłat
   minus Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - aplkanta w Komendzie Straży Miejskiej
   minus Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   minus Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora do spraw kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg w Urzędzie Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Budżetu i Księgowości w Urzędzie Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na trzy wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Biura Organizacyjno - Prawnego
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Rady Miejskiej
   minus Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: APLIKANT W KOMENDZIE STRAŻY MIEJSKIEJ
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO URZĘDU MIASTA W BRZEGU
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU
   minus OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI
   minus OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI
   minus OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. OPIEKI NAD ZABYTKAMI W BIURZE URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: INSPEKTOR W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DS. PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Budżetu i Księgowości
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości oraz egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Podatków i Opłat
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Podatków i Opłat
   minus Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Aplikant w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Komendzie Straży Miejskiej
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: APLIKANT W KOMENDZIE STRAŻY MIEJSKIEJ
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
   minus Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Biura Oświaty
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Inspektor w Biurze Promocji, Kultury,Sportu i Turystyki
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Budownictwa i Inwestycji
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. oświaty w Biurze Oświaty
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-26 13:31:42 - Ogłoszenie o naborze (68.50 kB)
2018-03-12 14:56:41 - Informacja o wynikach naboru (12.80 kB)

Ilość odwiedzin: 5737
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Organizacyjno-Prawne
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Organizacyjno-Prawne
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Stefaniak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 13:29:35
Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 13:29:35
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-12 14:57:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner