logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Mapa strony:

ORGANA WŁADZY
   Burmistrz Brzegu
      Zastępcy Burmistrza
      Sekretarz Brzegu
      Skarbnik Brzegu
   Rada Miejska
      Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
      Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2002 - 2006)
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2002
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2003
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2004
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2005
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2006
      Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2006 - 2010)
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2006
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2007
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2008
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2009
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2010
      Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2010 - 2014)
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2010
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2011
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2012
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2013
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014
      Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2014 - 2018)
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2014
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2015
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2016
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2017
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - 2018 rok
      Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2013 (kadencja 2010 - 2014)
         Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
         Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
         Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
         Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
         Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
         Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Brzegu w 2013 roku
      Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2014 (kadencja 2010 - 2014)
         Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
         Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
         Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
         Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
         Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej Brzegu w 2014 roku
      Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2014 (kadencja 2014 - 2018)
         Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji
         Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
      Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2015 (kadencja 2014 - 2018)
         Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji
         Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
         Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
         Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
         Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
      Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2016 (kadencja 2014 - 2018)
         Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji
         Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
         Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
         Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
         Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
      Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2017 (kadencja 2014 - 2018)
         Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji
         Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
         Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
         Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
         Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
      Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2018 (kadencja 2014 - 2018)
         Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji
         Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
         Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
         Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
         Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
      Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu
         Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2010 - 2014)
         Nagrania z sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2014 - 2018)
         Nagrania sesja Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023)
      OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW na Kadencję 2020-2023
      Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2018 rok
      Wykazy imienne z głosowań (kadencja 2018-2023)
         I Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.11.2018 rok
            wykazy imienne z głosowań,
         II Sesja Rady Miejskiej z dnia 3.12.2018 rok
            wykazy imienne z głosowań
         III Sesja Rady Miejskiej z dnia 5.12.2018 rok
         IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 20.12.2018 rok
         V sesja Rady Miejskiej z dnia 31.01.2019 r.
         VI sesja Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2019 rok
         VII sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28.03.2019 rok
         VIII sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25.04.2019 r.
         IX sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17.06.2019 r.
         X sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 1.08.2019 r.
         XI sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 8 sierpnia 2019 r
         XII Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 02.09.2019 r.
         XIII Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26.09.2019 r.
         XIV Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24.10.2019 r.
         XV Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28.11.2019 r.
         XVI Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19.12.2019 r.
      Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023)
      Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2023)
         rok 2018
         rok 2019
            z 4.01.2019 rok
            Interpelacje z sesji RM Brzegu z dn 17.06.2019
            Interpelacje międzysesyjne z dn. 21.06.2019
            Interpelacje międzysesyjne lipiec/sierpień 2019
            Interpelacje i zapytania radnych wrzesień 2019 r.
            Interpelacje radnych z sesji RM Brzegu z dnia 24.10.2019 r.
            Interpelacje międzysesyjne - listopad 2019
            Interpelacje radnych z sesji RM Brzegu z dnia 28.11.2019 r.
            Interpelacje międzysesyjne - grudzień 2019 r.
            Interpelacje z sesji RM Brzegu z dnia 19 grudnia 2019 roku
      Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2018-2023)
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej - rok 2018
         Protokoły z sesji Rady Miejskeij 2019 rok
      Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady (kadencja 2018-2023)
         rok 2018
            Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
               Protokół Komisji OKSiR z 20.11..2018r
               Protokół Komisji OKSiR z 28.11.2018 r.
               Protokół Komisji OKSiR z 5.12..2018r
               Protokół z koimisji OKSiR z 18.12.2018 r.
            Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
               Protokół z Komisji ZSSiR z 20.11.2018 r.
               Protokół z Komisji ZSSiR z 28.11.2018 r.
               Protokół z Komisji ZSSiR z 03.12.2018 r.
               Protokół z Komisji ZSSiR z 05.12.2018 r.
               Protokół z Komisji ZSSiR z 18.12.2018 r.
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
            Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
         rok 2019
            Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury ,Sportu i Rekreacji
            Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
            Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
            Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
            Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
            Protokoły z posiedzeń Komisji doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego
      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (kadencja 2018-2023)
         grudzień 2018 rok
         2019 rok
            odpowiedzi na interpelację międzysesyjną z dn. 4.01.2019 r.
            odpowiedzi na interpelacje radnych z dnia 31.01.2019 rok
               Dodatkowe odpowiedzi na interpelacje z dnia 31.01.2019 r.
      Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu dotycząca udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Brzeg za rok 2018”
         Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2019 rok
      Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2019 rok

PRAWO LOKALNE
   Statut Brzegu
   Budżet miasta na 2006 rok
      Uchwała Nr XLVI/353/05 Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok
      Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
      Uchwała Nr XXX/217/04 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 października 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeg ..
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za 2005 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2006 r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2006 r. - korekta
      Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2006 roku
      Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2006 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta za 2006 rok
   Budżet miasta na 2007 rok
      Uchwała Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za 2006 r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2007 r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za II kwartał 2007r.
      Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta Brzeg za III kwartał 2007 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za 2007 rok
   Budżet miasta na 2008 rok
      Uchwała nr XXII/159/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok
      Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za 2007 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2008 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za II kwartał 2008 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za III kwartał 2008 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za 2008 rok
   Budżet miasta na 2009 rok
      Uchwała Nr XL/343/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
      Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta za 2008 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2009 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2009 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2009 roku
      Sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzegu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta za 2009 rok
   Budżet miasta na 2010 rok
      Uchwała Nr LII/571/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2010 rok
      Uchwała Nr 570/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Miasto Brzeg w 2010r.
      Uchwała Nr 571/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Miasta Brzeg
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za II kwartał 2010r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za III kwartał 2010r.
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta Brzeg za 2010 rok
      Sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzegu z wykonania budżetu miasta za 2010 rok
   Budżet miasta na 2011 rok
      Uchwała Nr V/17/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
      Uchwała Nr 517/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej (...)
      Uchwała Nr 518/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Brzeg
      Uchwała Nr 151/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 marca 2011r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Brzeg
      Uchwała Nr 152/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 marca 2011r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Miasto Brzeg w 2011r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2011r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za II kwartał 2011r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za III kwartał 2011r.
      Uchwała Nr VI/18/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
      Informacja o wykonaniu budżetu miasta Brzeg za 2011r.
      Sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzegu z wykonania budżetu miasta za 2011 rok
   Budżet miasta na 2012 rok
      Uchwała Nr XXI/135/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok
      Uchwała Nr XXI/136/11 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
      Uchwała Nr 806/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Miasta Brzeg na 2012 rok
      Uchwała Nr 807/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Brzeg
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2012r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za II kwartał 2012r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za III kwartał 2012r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za 2012r.
      Sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzegu z wykonania budżetu miasta za 2012 rok
   Budżet miasta na 2013 rok
      Uchwała Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
      Uchwała Nr XXXV/212/12 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
      Uchwała Nr 639/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Brzeg
      Uchwała Nr 772/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Brzeg
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za I kwartał 2013 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za II kwartał 2013 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za III kwartał 2013 roku
      Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Brzeg za 2013 rok
      Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
   Budżet miasta na 2014 rok
      Uchwała Nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
      Uchwała Nr XLVIII/311/13 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
      Uchwała Nr 601/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeg
      Uchwała Nr 601/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2014r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2014r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za III kwartał 2014 r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za 2014 rok
      Sprawozdanie Burmistrza Brzegu z wykonania budżetu miasta za 2014 rok
   Budżet Gminy na 2015 rok
      Uchwała Nr 560/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzeg na 2015
      Uchwała Nr 561/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzeg
      Uchwała Nr 59/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg
      Uchwała Nr 60/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Brzeg na 2015r.
      Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
      Uchwała Nr IV/13/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2015r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2015r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za III kwartał 2015r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za 2015r.
      Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok
   Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
   Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
      Uchwała Nr 555/2015 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzeg na 2016r.
      Uchwała Nr 556/2015 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeg
      Uchwała Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
      Uchwała Nr XV/129/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
      Uchwała Nr 693/2015 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg
      Uchwała Nr 719/2015 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Brzeg na 2016 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2016r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2016r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za III kwartał 2016r.
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2016 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu gminy Brzeg za 2016 r.
   Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
      PROJEKT BUDŻETU GMINY BRZEG NA 2017 ROK
      Uchwała Nr 538/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzeg na 2017r.
      Uchwała Nr 539/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeg
      Uchwała Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok
      Uchwała Nr 652/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg
      Uchwała Nr 680/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Brzeg na 2017r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2017 r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2017 r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za III kwartał 2017 r.
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2017 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za 2017 rok
      Uchwała Nr 163/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2017 rok
   BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
      Uchwała Nr XXXVii/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
      Uchwała Nr XXXVII/487/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
      Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok
      Uchwała nr 559/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu(...)
      Uchwała nr 560/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały(...)
      Uchwała nr 688/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu(...)
      Uchwała nr 743/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu(...)
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2018 r.
      Informacja o wykonaniu budżetu gminy brzeg za II kwartał 2018 roku
      Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzeg za III kwartał 2018 rok
      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok
      Uchwała Nr 122/2019 z dnia 17.04.2019 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok
   Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
      Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
      Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 roku sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok
      Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
      Uchwała Nr 29/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej (...)
      Uchwała Nr 749/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzeg
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za I kwartał 2019 r.
      Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzeg za II kwartał 2019 r.
      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeg za I półrocze 2019 r
      Uchwała nr 364/2019 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r
      Uchwała Nr 551/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 13.12.2018 r. w spr. opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Brzeg
      Uchwała nr 553/2018 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 13.12.2018 r. w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeg
   Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
      Projekt Budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok
      Uchwała Nr XVI/175/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok,
      Uchwała Nr XVI/176/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
   SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
      Bilans jednostki budżetowej
      Rachunek zysków i strat jednostki
      Zestawienie zmian w funduszu jednostki
      Informacja dodatkowa
      Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
      Rachunek zysków i strat jednostki
      Zestawienie zmian w funduszu jednostki
      Informacja dodatkowa
   RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
   Uchwały
      Uchwały Rady Miejskiej - 2002 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2002 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2002 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2002 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2002 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2003 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 21 lutego 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 17 września 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 września 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 października 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2003 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2003 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2004 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 12 lipca 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 października 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2004 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2004 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2005 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 1 lipca 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 26 sierpnia 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 1 września 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 września 2005 r.
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 października 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 25 listopada 2005 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 29 grudnia 2005 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2006 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 01 czerwca 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 30 czerwca 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 08 września 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 29 września 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 23 października 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 listopada 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 5 grudnia 2006 roku
         Sesja Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 19 grudnia 2006 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2007 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 maja 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 14 sierpnia 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 września 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 września 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 października 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 12 listopada 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2007 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2008 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 04 lutego 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 lutego 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 8 maja 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2008
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 5 sierpnia 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 5 września 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 września 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 października 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2008 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2009 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 1 czerwca 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 04 września 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 września 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2009 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2009 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2010 rok
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 marca 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 kwietnia 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 czerwca 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 15 lipca 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 3 września 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 września 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 października 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 2 grudnia 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 14 grudnia 2010 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 grudnia 2010 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2011 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 8 lutego 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 4 marca 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 marca 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 kwietnia 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 maja 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 17 czerwca 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 1 lipca 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 2 września 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 września 2011r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 października 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 21 listopada 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada 2011 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 grudnia 2011 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2012 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 3 stycznia 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 3 lutego 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 lutego 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 marca 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 kwietnia 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 maja 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 21 czerwca 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 lipca 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 07 września 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 września 2012 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 października 2012r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 listopada 2012r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 grudnia 2012 roku.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 grudnia 2012 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2013 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 stycznia 2013 roku (kontynuacja sesji z dnia 29 grudnia 2012 roku)
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 15 lutego 2013 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 marca 2013r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 kwietnia 2013r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2013r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 21 czerwca 2013 r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 2 września 2013 r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 września 2013r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 października 2013r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 05 listopada 2013r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 listopada 2013r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 grudnia 2013 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2014 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 31 stycznia 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 7 marca 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 marca 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 kwietnia 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 07 maja 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 30 maja 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 czerwca 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 05 września 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 września 2014 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 października 2014r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 06 listopada 2014r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 1 grudnia 2014r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 9 grudnia 2014r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2014 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2015 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 9 stycznia 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 lutego 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 marca 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 24 kwietnia 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 maja 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 czerwca 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 lipca 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 4 września 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 września 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 października 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 listopada 2015 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 18 grudnia 2015 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2016 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29 stycznia 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 26 lutego 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 01 kwiatnia 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 22 kwietnia 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 20 maja 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 lipca 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 19 sierpnia 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 23 września 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 28 października 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 10 listopada 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 25 listopada 2016 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 16 grudnia 2016 roku
      Uchwały Rady Miejskiej - 2017 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 27 stycznia 2017 roku
         Sesja Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2017 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 21 kwietnia 2017 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 2017 r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 czerwca 2017 r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 września 2017 r
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 października 2017 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 listopada 2017 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 grudnia 2017 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 grudnia 2017 r.
      Uchwały Rady Miejskiej Brzegu-2018 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 2018 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzeguz dnia 22 marca 2018 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018 r.
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 maja 2018 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 maja 2018 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 r
         Sesja Rady Miesjkiej Brzegu z dnia 14 wrzesnia 2018 roku
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 października 2018 rok
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 rok
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 listopara 2018 rok
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2018 rok
            Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2018 rok
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 rok
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 20.12.2018 rok
      Uchwały z sesji Rady Miejskiej 2019 rok
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.01.2019 rok
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2019 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28.03.2019 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25.04.2019 rok
            Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25.04.2019 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17.06.2019 r.
         Sesja Miejskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 8 sierpnia 2019 r
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 września 2019 roku
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2019 r.
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 rok
         Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 rok
         Sesja Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2019 r.
   Zarządzenia - wykazy
      Zarządzenia Burmistrza Miasta Brzegu - (kadencja 2002 - 2006)
         Zarządzenia Burmistrza Miasta Brzegu
      Zarządzenia Burmistrza Miasta Brzegu - (kadencja 2006 - 2010)
         Zarządzenia Burmistrza Miasta Brzegu
      Zarządzenia Burmistrza Brzegu - (kadencja 2010 - 2014)
         Zarządzenia Burmistrza Brzegu
      Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2014 - 2018)
         Zarządzenia Burmistrza Brzegu
      Zarządzenia Burmistrza Brzegu (kadencja 2018 - 2023)
   Podatki i opłaty lokalne
      Uchwała Nr XXXVI/328/01 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od posiadania psów i opłacie targowej
      Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Brzeg
      Uchwała Nr VII/28/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 04 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa
      Wykazy osób prawnych i fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń (...)
      Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
      Uchwała Nr XXV/279/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
      Uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
      Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
      Procedura kontroli podatkowej obowiązująca na terenie Gminy Brzeg
      Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (zastosowanie gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku).
   Zagospodarowanie przestrzenne
      Mapa poglądowa obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
      Uchwała Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg
      Uchwała Nr XL/344/08 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
      Uchwała Nr XLVIII/471/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeg (...)
      Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, (...)
      Uchwała Nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeg (...)
      Uchwała Nr LIX/652/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (...)
      Uchwała Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 04 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu (...)
      Uchwała nr IX/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru WYSP ODRZAŃSKICH ograniczonego od wschodu (...)
      Uchwała Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru ograniczonego od północy(...)
      Uchwała Nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planiu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Starobrzeską (
      Tekt jednolity uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003r. (...)
      Uchwała Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (...)
      Uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru rejonu ul. Małujowickiej (...)
      Uchwała Nr VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego(...)
      Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych trzyklatkowych (...)
      Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegajacej na budowie zespołu budynków mieszkalnych(...)
      Informacja Burmistrza Brzegu o złożonej modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych(...)
      Informacja Burmistrza Brzegu o złożonym wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji(...) budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 9(...)
      Informacja Burmistrza Brzegu o złożonej modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji (...) dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Wrocławskiej 9
   Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
   Regulamin udzielania zamówień publicznych
   Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   OCHRONA ŚRODOWISKA
      Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeg na lata 2005 - 2015
      Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
      Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeg
      Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego zawierające informacje o środowisku
      Wykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
      Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Brzeg
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
      Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015”
      Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015
      Informacja o bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu materiałów zawierających azbest
      Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na prace związane z demontażem (.
      Obwieszczenie-wyłożenie projektu"Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2009-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016"oraz projektu"Prognozy(...)"
      Informacja nt. dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest
      Uchwała Rady Miejskiej Brzegu w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami(...)
      Informacja dot. składania przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest
      Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Brzegu na lata 2009-2010
      Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Brzegu za lata 2009-2010
      Wykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
         Wykaz wniosków o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydanych w 2017 r.
      Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
      Wykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej
      Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzeg
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych (...)
      Zawiadomienie dot. umieszczenia w publicznie dostępnym wykazie uzupełnień do "Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg i modernizacja (...)
      Informacja dot. sprzątania po psach
      Informacja o posiadaniu wyrobów zawierających azbest
      Informacja Burmistrza o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
      Informacja o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg
      Informacja o przystapieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji POŚ
      Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie uzupełnień do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej Brzeg(...)"
      Informacja dot. przystąpienia do opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
      Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników (...)
      Ewidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu projektów: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg (...) oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko (...)
      Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
      Prognoza oceny oddziaływania na środowisko "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020"
      Raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2011-2012
      Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012
      Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013
      Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014
      Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015
      Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016
      Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017
      Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna - Koźla i Zdzieszowic- w zakresie benzenu"
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
      Raport z wykonywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg za lata 2013-2014
      Informacja dotycząca przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
      Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg na lata 2013-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za terenie Gminy Brzeg za rok 2015
      Wniosek o szacowanie szkód w rolnictwie
      Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - "Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
      Wyniki postępowania dot. wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Brzegu w roku 2016
      Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
      Analiza Stanu Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2016
      Informacja o uzykaniu dofinansowania na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg
      Informacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt
      Wykaz decyzji w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania w 2017 r.
      Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Brzeg
      Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania dot.usuwania azbestu z terenu Gminy Brzeg w 2017 r.
      Informacja o wynikach postępowania dot.wyboru wykonawcy na usuwanie azbestu z terenu Gminy Brzeg w 2017 r.
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.18.2011 z dnia 23.06.2017
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.15.2017 o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia ooś
      Obwieszczenie Butrmistrza Brzegu nr UOŚ.II.6220.18.2011 o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania
      Informacja o podpisaniu umowy dotacji z WFOŚ i GW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Brzegu
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dotyczące wszczęścia procedury z udziałem społeczeństwa (...)
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu dotyczące przystąpienia do opracowania POŚ
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.
      Informacja o uzyskanej dotacji z WFOŚ i GW w Opolu oraz NFOŚ i GW w Warszawie na uzuwanie azbestu
      Ogłoszenie Burmistrza Brzegu o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 -2020 (...)
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o wyłożeniu projektu POŚ i Prognozy, wraz z projektami tych dokumentów
      Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów
      Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017-2020
      Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016
      Obwieszczenia o wydanych postanowieniach o odmowie wszczęcia postępowania
      Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu
      Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
      - WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDANYCH W 2018r.
      Zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o deratyzacji
      Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeg za rok 2017.
      Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu raportu ooś wraz z uzupełnieniem
      WYKAZ WNIOSKÓW O PRZENIESIENIE LUB WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA W 2018 R
      WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA w 2018r.
      Zawiadomienie o wydanym postanowieniu
      Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      Obwieszczenie Burmistrza dot. przeprowadzenia powszechnej i obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Brzegu.
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym
      Obwieszczenie dotyczące wiosennej deratyzacji
      WYKAZ DECYZJI W SPRAWIE USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSCA NIEPRZEZNACZONEGO DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA
      Analiza stanu gospodarki odpadami kominalnymi na terenie Gminy Brzeg za 2018 rok
      Obwieszczenia o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś (UOŚ.II.6220.5.2019)
      Obwieszczenia o zapoznaniu się z dok. sprawy (UOŚ.II.6220.5.2019)
      Obwieszczenie Burmistrza-udział społeczeństwa (UOŚ.II.6220.14.2019)
      WYKAZ POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W RAMACH PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
      Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (UOŚ.II.6220.5.2019)
      Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie
      Obwieszczenie o umorzeniu postępowania UOŚ.II.6220.14.2018
      Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji
      Informacja o wydanej decyzji
      Sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzeg z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r
      Informacja o wydanej decyzji (UOŚ.II.6220.7.2019)
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
   Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
   PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
   ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
      Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
      Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
      Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zadań publicznych (organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje) - 2015 rok
      KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminy
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg"
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenia miasta Brzegu
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy Brzeg oraz ich wydzierżawiania lub najmu (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie w sprawie trybu udzielania, pobierania i rozliczania dotacji z budżetu gminy (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
         Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów(...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (...
      KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2016 ROK
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali(...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy(...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/15 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013r. (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz nadania jej statutu
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023"
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 lutego 2016r. (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/165Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie szczególowego zasobu (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami(...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym (...)
      Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego "Książęce Miasto Brzeg"
      KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2017 ROK
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeg
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, dokumentów niezbędnych (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy(...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych (...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz ustalenia liczby punktów za poszczególne kryteria(...)
         ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego(...)
         ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie(...)
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacan
         Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarzadowymi w sprawie projektu uchwały dot. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługw zakresie odbierania odpadów komunalnych(...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
         Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowl
         przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia pr
         przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w
      MIEJSKA RADA SENIORÓW W BRZEGU
         Statut Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu
         Ogłoszenie informacji o wyznaczeniu dodatkowego 7 - dniowego terminu zgłaszania kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu
         OGŁOSZENIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W BRZEGU-2017 r.
         Ogłoszenie o wynikach naboru
         Ogłoszenie informacji o wyznaczeniu dodatkowego 7 - dniowego terminu zgłaszania kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu
         Ogłoszenie informacji o wyborze członków Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu oraz składzie tej Rady
         Ogłoszenie informacji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu
         Ogłoszenie informacji o wynikach naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu
         Ogłoszenie informacji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu
         Ogłoszenie informacji o wynikach naboru uzupełniającego do Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu
         Zarządzenie w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia losowania, w wyniku którego nastąpi wybór członka Miejskiej Rady Seniorów w Brzegu
      KONKURSY - 2015
         WZÓR WNIOSKU
         Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) w zakresie edukacji i szkolenia wolontariuszy
         Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego(...) wzakresie organizacji festiwali, imprez kulturalnych i koncertów
         Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie turystyki
         Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność(...) w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i innych form promocji
         Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (...) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r.
      Porozumienie Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi zawarte w ramach projektu "Nasza współpraca to lepszy lokalny rozwój Gminy Brzeg"
      KONKURSY OFERT NA 2016 ROK
         WZÓR OFERTY
         Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka"
         Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
         Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów (...) w zakresie organizacji festiwali, imprez kulturalnych, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016r.
      KONKURSY OFERT NA 2017 ROK
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn "ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA"
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii, i rehabilitacji uzależnień
         Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Brzeg w ramach pomocy społecznej w latach 2017– 2019.
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, na realizację zadania pn. ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 W FORMIE NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
         Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
      OFERTY POZAKONKURSOWE -2016 rok
         Oferta organizacji pozarządowej (..) na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
         Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Oferta organizacji pozarządowej (..) na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
         Oferta organizacji pozarządowej (..) na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
         Oferta organizacji pozarządowej(...) na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
         Oferta organizacji pozarządowej(...) na realizację w 2016r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
      OFERTY POZAKONKURSOWE - 2017 rok
         Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2017 roku
         Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2017r. zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia
         Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2017r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2017r. zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia
         Oferta organizacji pozarządowej (...) na realizację w 2017r. zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia
         Oferta konkursu w trybie uproszczonym
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Ogłoszenie oferty w trybie pozakonkursowym
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
         Oferta w trybie pozakonkursowym
         Ogłoszenie uproszczonej oferty organizacji pozarządowej (...) w zakresie turystyki
         Oferta uproszczona w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia "To człowiek" w ramach uzależnień profilaktyki, terapii i rehabilitacji(...)
      DRUKI
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
      Nabór do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
      KONKURSY OFERT NA 2018 ROK
         Ogłoszenie konkursu ofert dot. profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie niepublicznego żłobka.
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
         Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki
         OTWARTY KONKURS OFERT na organizację wypoczynku letniego - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Otwarty konkurs ofert-aktywność fizyczna seniorów i osób niepełnosprawnych w zakresie promocji i ochrony zdrowia
         OTWARTY KONKURS OFERT „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”Uwaga! Zmiana Terminu składania ofert , tj. do dnia 03.07.2018 r.
         Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
         OTWARTY KONKURS OFERT "Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka"
         OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sp
      Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2018 roku
      OFERTY POZAKONKURSOWE NA 2018 ROK
         Oferta w trybie uproszczonym na zadania publiczne : " X Brzeski Festiwal Gier Planszowych(...)
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Oferta w trybie uproszczonym na zadania publiczne: Brzeżanie aktywni w górach
         Oferta w trybie uproszczonym na zadania publiczne:Współzawodnictwo i uprawianie pięściarstwa w kategoriach młodzieżowych seniorskich
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Rozpowszechnianie kolarstwa w Brzegu
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień „Brzeg biega w trzeźwości – Bieg Malucha 2018”
         UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie Promocji i Ochrony zdrowia
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Współzawodnictwo i uprawianie pięściarstwa w kategoriach młodzieżowych seniorskich
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia
      KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - 2018 ROK
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie określanie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężn
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na prowadzenie schroniska
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...)w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty(...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg na lata 2018-2023.
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alko
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brze
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg(...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi (...)
      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
      Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
      KONKURSY OFERT NA 2019 ROK
         Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
         Otwarty konkurs ofert na organizację Ferii Zimowych/półkolinii/zimowiska- w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”
         Konkurs ofert na organizację imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych w 2019 roku
         OTWARTY KONKURS OFERT w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień,(...)na dwa zadania(...)
         Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
         Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego po nazwą: „Prowadzenie Punktu Poradnictwa Rodzinnego skierowanego do brzeskich rodzin z problemami alkoholowymi i innymi substancjami (...)
         OTWARTY KONKURS OFERT na organizację półkolonii letnich /wypoczynku letniego w formie wyjazdowej - w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki
         Otwarty Konkurs ofert pn:„Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków(...)
         OTWARTY KONKURS OFERT - w zakresie ochrony zdrowia-program polityki zdrowotnej pn. ,, Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej”.
         Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną"
         Otwarty konkurs ofert "Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka"
      Nabór do Komisji Konkursowych o działaności pożytku publicznego i wiolontariacie w 2019 roku
      Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
         Przeprowadzenie konsultacji (...)w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
         Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg na lata 2019-2023
         Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg
         Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (...)
         Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego oznaczenia siedziby Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu przy ul. Spacerowej 3
         Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg
         Przeprowadzenie konsultacji (...) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeg
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu „Tęczowy Świat” w Brzegu
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych (...)
         Przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu uchwały określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie (...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...)projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/403/17 RMB z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu(...
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi pozarządowymi (...) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...)projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli (...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (...)
         Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi (...)
      OFERTY POZAKONKURSOWE NA 2019 ROK
         UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Wieczory Liszowskie w Brzegu w okresie marzec-maj 2019
         UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach zwalczania narkomanii
         UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach zwalczania narkomanii
         Oferta Pozakonkursowa - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Obchody 25-lecia Aikido w Brzegu
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Festiwal Tanga
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Karawana Teatralna - III Festiwal Teatrów Plenerowych
         Uproszczona forma realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień pn. "Upajamy się tylko tangiem"
         Oferta organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie sportu.
         Oferta pozakonkursowa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj. w ramach profilaktyki alkoholowej pn.:"Na wakacjach zdrowo i sportowo"
         Oferta Pozakonkursowa - w zakresie promocji i ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „To co kocham, zdrowie to podstawa”
         Oferta Pozakonkursowa - Profilaktyki alkoholowej tj. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:"Brzeg biega w trzeźwości - Bieg malucha 2019"
         Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Wieczory Liszowskie w Brzegu w okresie wrzesień-grudzień 2019 r
         UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach zwalczania narkomanii pn.: „Wygraj Dobry Start”
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Brzeskiej-I Brzeska Seniorada
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne 12 Festiwal Piastów Śląskich-Stowarzyszenie Musica Aeterna
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: XXX Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu-Stworzarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzkiu
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Kolędy i pastorałki - nasze dziedzictwo narodowe - Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru im. Świętego Maksymiliana
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: obchody 25-lecia Aikido w Brzegu, część druga, XII Warsztaty Integracyjne Aikido
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Udział w rozgrywkach ligowych w sezonie jesiennym 2019 r. - Szkolny Klub Sportowy "Orlik" Brzeg
         Oferta w trybie uproszczonym na zadanie publiczne: Udział drużyny młodzieżowej U 18 w turniejach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu w rundzie jesiennej 2019 r. - KS Futsal Team Brzeg
      Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
      Ogłoszenie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego
      Roczny program współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
      Nabór do Komisji Konkursowych o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku
      Konkursy ofert na 2020 rok
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
   INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
   Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
   INSTYTUCJE KULTURY
      BCK
   Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg

URZĄD MIASTA
   Dane podstawowe
   Regulamin organizacyjny
   Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
   Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
      Biuro Informatyki
      Audytor
      Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg
      Biuro Bezpieczeństwa
         Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie albo dochód, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywanie ćwiczeń wojskowych
         Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
         Uznanie żołnierza za samotnego
         Wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi
      Biuro Budownictwa i Inwestycji
         Zgłoszenie o zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, na czas usuwania awarii
         Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj. przy organizowaniu tymczasowego stoiska handlowego (handel okazjonalny) w pasie drogowym drogi gminnej
         Wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym drogi gminnej
         Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej
         Wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym drogi gminnej
         Wydanie zezwolenia na zajęcie - rozkop pasa drogowego drogi gminnej
         Wydanie zezwolenia na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
      Biuro Budżetu i Księgowości
         Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
         Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej
         Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny dłużnikom będącym osobą fizyczną
         Uzyskanie faktur VAT z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży usług związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz pozostałej sprzedaży majątku gmi
         Przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz budżetu państwa
         Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny (mandaty karno - kredytowe)
         Zwroty nadpłat niepodatkowych oraz zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań
         Wydawanie zaświadczeń o stanie zadłużenia
         Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych
         Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny
      Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami
         PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW
         Wydanie decyzji o podziale nieruchomości
         Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
         Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości
         Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
         Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
         Rozgraniczanie nieruchomości
         Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
         Ustanawianie na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności)
         Użyczanie nieruchomości
         Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości
         Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych
         Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
         Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
         Informacja o stanie mienia komunalnego
         Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
         Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Brzeg na lata 2017 - 2019
      Biuro Oświaty
         Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
         Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
         Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
         Rejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg
         Dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Brzeg
         Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby (...
         Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do brzeskich przedszkoli na rok 2018/2019.
         Nabór do brzeskich przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg ważne terminy i zasady.
         Informacja dot. składania wniosków o styp. szkolne 2018
         Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminu Gminy Brzeg w roku szkolnym 2017/2018
         Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019-2020
         Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019-2020
         Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do brzeskich przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020
         Nabór do brzeskich przedszkoli na rok 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
         Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów przy naborze do przedszkola w roku szkolnym 2019-2020
         Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
         Ogłoszenie naboru uzupełniającego Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego Nr 8 i Przedszkola Publicznego Nr 11 na rok szkolny 2019/2020
         Informacja dot. składania wnioskó o stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020
         Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16 – 18 lat Rok szkolny 2019/2020
         Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna"
         Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminu w roku szkolnym 2018/2019
         Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018-2019
         Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych w klasie IV PSP Nr 6 oraz klasie IV, V i VI PSP Nr 5 w roku szkolnym 2018-2019
         Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg
         Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych w klasie IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz w klasie IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w roku szkolnym 2018/2019(...)
         Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminu Gminy Brzeg w roku szkolnym 2017/2018
      Biuro Organizacyjno-Prawne
         Udostępnienie informacji publicznej
         Załatwianie skarg i wniosków
         Złożenie wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub innych dokumentów dotyczących postępowania
         Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu
         Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta
         Miejsce przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji płacowej zlikwidowanych zakładów pracy
      Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
         Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
         Nagrody sportowe
         Wydanie zgody na imprezę masową
         Karta usług - wydanie skróconego lub pełnego rejestru instytucji kultury, którego organizatorem jest Gmina Brzeg oraz wzór wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, dla których organizat
      Biuro Podatków i Opłat
         Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty z wniosków składanych przez osoby prawne oraz (...)
         Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości, odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych
         Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby fizyczne
         Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych
         Opodatkowanie podatkiem rolnym osób fizycznych i prawnych
         Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości - osoby prawne
         Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
         Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, stwierdzającego że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego,oraz wydawanie (...)
         Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      Biuro Rady Miejskiej
      Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
         Procedura do nabycia uprawnień do Karty Dużej Rodziny
         Procedura przyznania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
         Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
         Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
         Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
         Planowanie,koordynacja i realizacja zadań Miasta w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej oraz określonych zagadnień społecznych
         Koordynacja wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
         Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi
         Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
            Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
      Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
         Procedura udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
         Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
         Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem
         Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku gdy obiekt budowlany lub jego część, jest w budowie (...)
         Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu (wniosek o sporzadzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
         Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
         Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
         Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
         Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
         Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewobisk i spalarni zwłok zwierzących(.
         Procedura czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w przypadku niecierpiących zwłoki (...)
      Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
      Straż Miejska
      Urząd Stanu Cywilnego
         Sporządzanie aktu urodzenia dziecka
         Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, zgonów, małżeństw
         Sporządzanie aktu zgonu
         Transkrypcja aktów sporządzonych za granicą
         Złożenie wniosku na dowód osobisty
         Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące obywateli polskich
         Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
         Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
         Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na pobyt ponad 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę
         Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
         Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa
         Zgłoszenie zgromadzenia
         Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
         Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
         Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
         Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
         Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
         Przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
         Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
         Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
         Zmiana imienia lub nazwiska
         Jubileusz pożycia małżeńskiego
         Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
         Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
         Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. (...)
   Godziny pracy Urzędu Miasta
   Rejestry, ewidencje i archiwa
   Ewidencja działalności gospodarczej
      Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
      PKD - wyjaśnienia
      Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
   Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2003 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2004 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2005 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2006 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2007 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2008 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2009 roku
      Analiza przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg w 2010 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2011 roku
      Analiza przyjmowania,rozpatrywania i załatwiania skarg w 2012 roku
      Analiza przyjmowania,rozpatrywania i załatwiania skarg w 2013 roku
      Analiza przyjmowania,rozpatrywania i załatwiania skarg w 2014 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2015 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2016 roku
      . Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w 2017 roku
      Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu za 2018 rok
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
   Kontrole
      Kontrole zewnętrzne - 2004 rok
         Temat kontroli: Kontrola budowli ochronnych
         Temat kontroli: Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej (gospodarka materiałowa i finansowa)
         Temat kontroli: Kontrola realizacji zadań z zakresu spraw obronnych
         Temat kontroli: Kontrola spisów wyborczych
         Temat kontroli: Kontrola sporządzania spisów wyborczych
         Temat kontroli: Kontrola sprawdzająca przygotowanie spisów
         Temat kontroli: Kontrola sprawdzająca w zakresie organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
         Temat kontroli: Kontrola problemowa z zakresu spraw paszportowych
         Temat kontroli: Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego
         Temat kontroli: Kontrola grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci
         Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2003 r. i I półrocze 2004 r oraz wybranych zagadnień gospodarki finansowej za rok 2002
      Kontrole zewnętrzne - 2005 rok
         Temat kontroli: Ewidencja działalności gospodarczej.
         Temat kontroli: Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności
         Temat kontroli: Kontrola problemowa z zakresu dowodów osobistych
         Temat kontroli: Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym złożonego wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensat za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
         Temat kontroli: Remonty komunalnych budynków mieszkalnych w latach 2002 - 2004
         Temat kontroli: Kontrola doraźna z zakresu stałego rejestru wyborców
         Temat kontroli: Koszty funkcjonowania administracji samorządowej w okresie od dnia 31.12.2002r. do dnia 30.06.2005r.
         Temat kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta.
      Kontrole zewnętrzne - 2006 rok
         Temat kontroli: Rejestracja stanu cywilnego. Zmiana imion i nazwisk
         Temat kontroli: Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie kompletności i stanu uporządkowania materiałów archiwalnych
         Kontrola zgodności danych zawartych we wniosku Gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tyt. zwolnień (...)
         Kontrola realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej
         Temat kontroli: Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa udzielonych w 2005 roku w ramach programu "Zagospodarowanie (...)"
      Kontrole zewnętrzne - 2007 rok
         Temat kontroli: Kontrola danych zawartych we wniosku Gminy o przekazanie kwoty rokempensującej utracone dochody (...)
         Temat kontroli: Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działan ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Ratuszu (...)
         Temat kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat (...)
         Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp
         Temat kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu
         Temat kontroli: Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowanych i załatwianych skarg i wniosków
         Temat kontroli: Kontrola problemowa z zakresu rejestracji przedpoborowych
         Temat kontroli: Kontrola problemowa z zakresu obrony cywilnej
         Temat kontroli: Kontrola legalności wydawania decyzji - aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w roku 2006 i 2007
         Temat kontroli: Realizacja decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy
      Kontrole zewnętrzne - 2008 rok
         Temat kontroli: Wywiązywanie się ze zobowiązań wobec PFRON (...)
         Temat kontroli: Wykorzystanie dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - obrona cywilna
         Temat kontroli: Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych
         Temat kontroli: Realizacja KPOŚK
         Temat kontroli: Kontrola realizacji umów: stażowych, przygotowania zawodowego i robót publicznych
         Temat kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego
         Temat kontroli: Kontrola utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
         Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2007 rok i I półrocze 2008 roku
         Temat kontroli: Kontrola wywiązywania się z zobowiązań wobec Funduszu
         Temat kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w 2007r.
         Temat kontroli: Kontrola wwykonania zaleceń pokontrolnych z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
      Kontrole zewnętrzne - 2009 rok
         Temat kontroli: Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowanych i załatwianych skarg i wniosków
         Temat kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników - ulica Reja"
         Temat kontroli: Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie stanu uporządkowania materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego
         Temat kontroli: Kontrola realizacji Projektu (końcowa) Nr POKL-09.01.01 - 16-005/08 pn. "Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu" - merytoryka i finanse
         Temat kontroli: Ewidencja działalności gospodarczej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
         Temat kontroli: Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego
         Temat kontroli: Kontrola problemowa na zakończenir realizacji projektu pn."Modernizacja układu komunikacyjnego na Osiedlu Szare Koszary w Brzegu - ul.Kościuszki - Etap II"
         Temat kontroli:Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych na wypadek pożaru i miejscowego zagrożenia
         Temat kontroli: Przestrzeganie wybranych przepisów prawnej ochrony pracy i przepisów bhp
         Temat kontroli: Wdrożenie, utrzymanie i funkcjonowanie Systemu Informatycznego (aplikacje Pomoc Społeczna) (...)
         Temat kontroli: Realizacja zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2009 r.
      Kontrole zewnętrzne - 2010 rok
         Temat kontroli: Realizacja zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
         Temat kontroli: Realizacja zadań w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
         Temat kontroli: Realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
         Temat kontroli: Sprawdzenie wydanych po ostatniej kontroli środków prawnych oraz wybranych przepisów prawnej ochrony pracy
         Temat kontroli: Ocena warunków pracy i narażenia zawodowego pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne
         Temat kontroli: Kontrola problemowa w zakresie rejestracji stanu cywilego oraz zmiany imion i nazwisk
         Temat kontroli: Kontrola problemowa w zakresie dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego
         Temat kontroli: Kontrola doraźna w ramach trwałości projektu pn. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Reja"
         Temat kontroli: Kontrola urządzeń radiowych używanych przez Straż Miejską
         Temat kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego
      Kontrole zewnętrzne - 2011 rok
         Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2010 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz środków z funduszu pracy na (...)
         Temat kontroli: zabezpieczenie ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich
         Temat kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Brzegu
         Temat kontroli: Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO-WO
         Temat kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
         Kontrola sprawdzająca w zakresie oceny realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego
         Temat kontroli: Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO-WO
         Temat kontroli: Przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie oceny stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej
      Kontrole zewnętrzne - 2012 rok
         Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2007 - 2010 i 2012
         Temat kontroli: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
         Kontrola wewnętrzna Lidera Projektu "Sprawny Samorząd"
         Temat kontroli: Kontrola doraźna w zakresie realizacji projektu "Mini Akademia Przedszkolaka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
         Kontrola wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz wydawania zezwoleń w krajowym transporcie drogowym
         Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji
         Temat kontroli: Kontrola doraźna w zakresie realizacji projektu nr POKL.09.01.01-16-012/10 pn. "Akademia Kreatywnego Ekomalucha" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
         Kontrola prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców gminy poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku
         Kontrola uproszczona przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków GIS/NFOŚiGW w ramach umów pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg"
         Kontrola doraźna realizacji projektów "Twój krok do lepszego jutra"; "Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu"; "Akademia Kreatywnego Malucha"; "Mini Akademia Przedszkola"
         Temat kontroli: Ocena realizacji zadań przekazanych na mocy Porozumienia w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
         Temat kontroli: Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWO
         Kontrola doraźna postępowania przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu pn. Mini Akademia (..)
      Kontrole zewnętrzne - 2013 rok
         Temat kontroli: Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią
         Kontrola problemowa w zakresie wykonywania zadań zleconych - spraw obywatelskich - terminowość wykonywania zadań
         Kontrola problemowa: archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu
         Temat kontroli: Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania śrrodkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
         Temat kontroli: Podatek od towarów i usług za m-c maj 2013 rok
         Kontrola doraźna wybranych zagadnień gospodarki finansowej w zakresie udzielonych zamówień publicznych w latach 2010 - 2012
         Temat kontroli: Techniczne bezpieczeństwo pracy, prawna ochrona pracy
         Temat kontroli: Przeprowadzenie audytu w zakresie gospodarowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWO 2007-2013
         Temat kontroli: Kontrola sprawdzająca Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biura Budownictwa i Inwestycji
      Kontrole zewnętrzne - 2014 rok
         Temat kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2013 roku
         Temat kontroli: Kontrola realizacji umowy dot. "Odbudowy stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu - etap II"
         Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie postępowania z dokumentacją dotyczącą wywłaszczeń
         Kontrola dokumentacji związanej z realizacją umowy na dofinansowanie kosztów utrzymywania w 2012 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
         Temat kontroli: Ochrona drzew w planowaniu przestrzennym i programie ochrony środowiska
         Kontrola sprawdzająca w zakresie terminowości wykonywania zadań zleconych - spraw obywatelskich
         Kontrola wykonywania zadań obronnych
         Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi
      Kontrole zewnętrzne - 2015 rok
         Kontrola archiwum zakładowego
         Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmująca część oświatową subwencji ogólnej (...)
         Kontrola okresowa w zakresie wykonywania uprawnień z art. 12 ust 1 pkt. 1-5 ustawy o strażach gminnych, użycia środków przymusu bezpośredniego (...)
         Kontrola przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg"
         Kontrola problemowa gospodarki finansowej w zakresie inwentaryzacji składników mienia za lata 2011-2014 oraz dochodów z mienia za lata 2013-2014
         Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych w 2014r. z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy materialnej dla uczniów
      Kontrole zewnętrzne - 2016 rok
         Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowej subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących(...)
         Kontrola nadzoru Gminy nad likwidacją składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin
         Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia
         Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
         Kontrola w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
         Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2015 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2012 - 2014 i 2016
         Kontrola w zakresie prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy
      Kontrole zewnętrzne - 2017 rok
         Kontrola w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji
         Kontrola poprawności realizacji projektu pn. "Przebudowa ulicy Zielonej i Lompy w Brzegu"
         Kontrola w przedmiocie: organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Brzeg, tj. Burmistrza Brzegu oraz Radę Miejską w Brzegu
         Kontrola WIOŚ w przedmiocie gospodarki odpadami
      Kontrole zewnętrzne- 2018 rok
         Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców przez Urząd Miasta w Brzegu
         Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowymi gazami cieplarnianymi (...)
         Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych
         Kontrola dotycząca realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg"
         Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Brzegu w przedmiocie przestrzegania przepisów(...)
         Kontrola dotyczącas ustalenia zasad i warunków przyjmowania dzieci do publicznych placówek wychowania przedszkolnego(...)
         Kontrola z zakresu oceny sposobu przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami(...)
         Kontrola z zakresu realizacji zadania wyboru ławników
         Kontrola problemowa wybranych zagadnień gospodarki finansowej Gminy Brzeg za lata 2015-2018
         Kontrola w związku z realizacją projektu pn.: " Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu"
      Kontrole zewnętrzne - 2019 rok
         Kontrola dot. wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wydawania zezwoleń w krajowym transporcie drogowym
         Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego(...)
         Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych
         Przeprowadzenie audytu zagospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
         Kontrola schroniska dla bezdomnych zwierząt z dnia 31.10.2019 r.
         Kontrola w zakresie sprawdzenia likwidacji mogilników
         Wystąpienie pokontrolne z realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności
   Kontrole wewnętrzne
      Plan kontroli - 2011 rok
      Plan kontroli - 2012 rok
      Plan kontroli - 2013 rok
      Plan kontroli - 2014 rok
      Plan kontroli - 2015 rok
      Protokoły z kontroli wewnętrznych - 2015 rok
      Plan kontroli - 2016 rok
      Plan kontroli - 2017 rok
      Plan kontroli na 2018 rok
      Plan kontroli na 2019 rok
      Plan kontroli na 2020 rok
   Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
      Kwestionariusz osobowy
   Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Biurze Podatków i Opłat
      Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - aplkanta w Komendzie Straży Miejskiej
      Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
      Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora do spraw kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg w Urzędzie Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Biurze Budżetu i Księgowości w Urzędzie Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Biurze Informatyki w Urzędzie Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na trzy wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Aplikanta w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Biura Organizacyjno - Prawnego
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Rady Miejskiej
      Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: APLIKANT W KOMENDZIE STRAŻY MIEJSKIEJ
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO URZĘDU MIASTA W BRZEGU
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU MIASTA W BRZEGU
      OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI
      OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE BUDOWNICWA I INWESTYCJI
      OGŁASZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR DS. OPIEKI NAD ZABYTKAMI W BIURZE URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
      OGŁOSZENIE NABORU NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: INSPEKTOR W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DS. PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Budżetu i Księgowości
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości oraz egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Podatków i Opłat
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Podatków i Opłat
      Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - Aplikant w Komendzie Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Komendzie Straży Miejskiej
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
      OGŁOSZENIE NABORU NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: APLIKANT W KOMENDZIE STRAŻY MIEJSKIEJ
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
      OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W BIURZE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM
      Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownik Biura Oświaty
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Inspektor w Biurze Promocji, Kultury,Sportu i Turystyki
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Budownictwa i Inwestycji
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. oświaty w Biurze Oświaty
   Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
      Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
      Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. płac w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
      Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Brzegu
      Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 Integracyjnego w Brzegu
      Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzegu
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Zastępca Dyrektora - Kierownik w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami
      Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
      Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze- Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami
      Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchmości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu
      Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów PP nr 2, PP nr 5, PP nr 10
      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektorów:PP nr 1, PP nr 3, PP nr 8, PP nr 11
      Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu
      Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko-Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. płac i żywienia w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
      Ogłoszenie Naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Sekcji Organizacyjno –Administracyjnej w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na Podinspektora w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarzadzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu
      OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego
      OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu ul. B. Chrobrego
      OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1
      OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu ul. Lompy 1
      OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu ul. Kamienna 2
      Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu ul. Towarowa 2.
      OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu ul. Robotnicza 22.
      Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
      Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu
      Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
   Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
   Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
   Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
   Lobbing
      Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
      Zarządzenie Nr 887/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miasta w Brzegu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowe
      Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Burmistrza Brzegu oraz podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
   Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
   Pomiar satysfakcji klientów urzędu
   PETYCJE
      2018 rok
         Petycja z dnia 24 sierpnia 2018 roku
         Petycja z dnia 14.09.2018 r.
         Petycja z dnnia 20.09.2018 r.
         Petycja z dnia 08.11.2018 r.
         ZBIORCZA INFORMACJA NA TEMAT PETYCJI KIEROWANYCH DO BURMISTRZA BRZEGU ZA 2018 ROK
      2019 rok
   Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.

INNE
   Gminne jednostki organizacyjne
      Urząd Miasta
      Zarząd Nieruchomości Miejskich
      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
      Żłobek Miejski "Tęczowy Świat"
      Przedszkole Publiczne Nr 1
      Przedszkole Publiczne Nr 2
      Przedszkole Publiczne Nr 3
      Przedszkole Publiczne Nr 4
      Przedszkole Publiczne Nr 5
      Przedszkole Publiczne Nr 6
      Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne
      Przedszkole Publiczne Nr 8
      Przedszkole Publiczne Nr 10
      Przedszkole Publiczne Nr 11
      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego
      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika
      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
      Brzeskie Centrum Kultury
      Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I
      Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.
      Zakład Higieny Komunalnej Spółka z o.o.
      Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
      Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o.
      Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Informacje nieudostępnione
   Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
   Monitor Polski w wersji elektronicznej
   Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
   WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
   Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
   Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
      2016 - "Przebudowa ulic Zielonej i Lompy w Brzegu”.
      2017-Przebudowa ulicy Ofiar Katynia (I etap) i ulicy Piwowarskiej w Brzegu

WYBORY
   WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
      Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
      Obwieszczenia, uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego
      Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza Brzegu
         Zarządzenie Nr 631/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...)
         Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 29 sierpnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...)
      Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego
      Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
      Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych
      Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych
   EUROWYBORY 2019
      Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
      Uchwały i informacje PKW oraz postanowienia Komisarza Wyborczego
      Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza Brzegu
         Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Brzegu z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...)
         Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania (...)
      Informacje Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Opolu oraz Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu - okręg wyborczy nr 12
      Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego
      Terminy posiedzeń i szkoleń obwodowych komisji wyborczych
      Materiały szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych
   WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
      Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r (...)
      Uchwała NR XLI/543/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
      Uchwała NR XLII/555/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Brzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji (...)
      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów (...)
      Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)
      Informacja dotycząca pełnienia funkcji Urzędnika Wyborczego dla obszaru Gminy Brzeg
      Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin (...)
      Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
      Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
      Zarządzenie Nr 3402/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów (...)
      Informacja w zakresie dyżurów urzędnika wyborczego
      Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego(...)
      Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu
      Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
      Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
      Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu (...)
      Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu
      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
      Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego (....) do usunięcia wady zgłoszenia
      Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głos
      Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 14 września 2018 r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach(...)
      Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Brzeg.
      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (...)
      Plan Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
      Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
      Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
      Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
      Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (...)
      Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Brzegu (...)
      Postanowienie Komisarza Wyborczego II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 15 (...)
      Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
      Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
      Szkolenie członków OKW ds. przeprowadzenia głosowania
      Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników
      Szkolenie członków OKW ds. ustalenia wyników głosowania - przykłady oddania głosu ważnego
      Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
      Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach (...)
      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydantów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
      Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
      Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów (...)
      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
   Informacja o przetwarzaniu danych
   Wzór oświadczenia majątkowego radnego
   Wzór oświadczenia majątkowego
   Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
   Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
   Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
      Oświadczenia majątkowe na zakończenie zatrudnienia
      Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie zatrudnienia
   Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
   Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
   Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
      Oświadczenia majątkowe radnych początek kadencji
         Początek Kadencji
      Oświadczenia majątkowe radnych 2018 - 2023 koniec kadencji
      Oświadczenia majątkowe radnych - 30 kwietnia 2019 r.
   Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
      Oświadczenie majatkowe Burmistrza Brzegu
      Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu
      Oświadczenia majatkowe Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika
      Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
      Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną
      Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
   Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
      Oświadczenia majątkowe - zakończenie zatrudnienia
      Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie zatrudnienia

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner