logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
   minus Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
   minus Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. płac w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
   minus Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Brzegu
   minus Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 Integracyjnego w Brzegu
   minus Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzegu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Zastępca Dyrektora - Kierownik w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami
   minus Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
   minus Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze- Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami
   minus Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchmości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu
   minus Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów PP nr 2, PP nr 5, PP nr 10
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektorów:PP nr 1, PP nr 3, PP nr 8, PP nr 11
   minus Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu
   minus Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko-Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. płac i żywienia w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
   minus Ogłoszenie Naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Sekcji Organizacyjno –Administracyjnej w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na Podinspektora w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarzadzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu
   minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego
   minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu ul. B. Chrobrego
   minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1
   minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu ul. Lompy 1
   minus OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu ul. Kamienna 2
   minus Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu ul. Towarowa 2.
   minus OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu ul. Robotnicza 22.
   minus Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu
   minus Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
2. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
3. Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
4. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3
5. Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
6. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
7. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Referenta ds. płac w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
8. Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Brzegu
9. Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 7 Integracyjnego w Brzegu
10. Ogłoszenie konkursu na kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzegu
11. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
12. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Zastępca Dyrektora - Kierownik w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami
13. Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
14. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora - Kierownik Działu Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich
15. Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze- Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami
16. Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchmości Miejskich w Brzegu
17. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu
18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
19. Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
20. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - referenta ds. księgowości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu
21. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
22. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu
23. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Brzegu
24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
25. Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzegu
26. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
27. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
28. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Cmentarzy i Nieruchomości Gruntowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
29. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu
30. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Brzegu
31. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów PP nr 2, PP nr 5, PP nr 10
32. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektorów:PP nr 1, PP nr 3, PP nr 8, PP nr 11
33. Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
34. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Inspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
35. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu
36. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu
37. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy- Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Brzegu
38. Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
39. Nabór na wolne stanowisko - Podinspektor w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
40. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko-Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
41. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. płac i żywienia w Żłobku Miejskim „Tęczowy Świat” w Brzegu
42. Ogłoszenie Naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Sekcji Organizacyjno –Administracyjnej w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
43. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu
44. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze na Podinspektora w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarzadzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
45. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
46. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Przedszkolu Publicznym NR 2 w Brzegu
47. OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego
48. OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu ul. B. Chrobrego
49. OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola Publicznego nr 6 w Brzegu ul. Wysoka 1
50. OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu ul. Lompy 1
51. OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu ul. Kamienna 2
52. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu ul. Towarowa 2.
53. OGŁOSZENIE NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY Podinspektor ds. windykacji należności w Dziale Rozliczeń i Windykacji w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
54. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Brzegu
55. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr i płac w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu
56. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Dziale Zarządzania Budynkami i Lokalami w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
57. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu ul. Robotnicza 22.
58. Nabór na wolne stanowisko – Podinspektor w Sekcji Spraw Lokalowych w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu
59. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu
60. Nabór na wolne stanowisko w Dziale Rozliczeń i Windykacji - Podinspektor ds. ewidencji i rozliczeń w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu

 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stronie:

bip.mops-brzeg.pl

 

 

Ilość odwiedzin: 257022
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Jodłosiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Jodłosiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Stefaniak
Data wytworzenia informacji: 2006-01-19 12:04:07
Data udostępnienia informacji: 2006-01-19 12:04:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-10 14:38:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner