logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
10 styczeń 2005, poniedziałek 214
11 styczeń 2005, wtorek 296
12 styczeń 2005, środa 298
13 styczeń 2005, czwartek 267
14 styczeń 2005, piątek 315
15 styczeń 2005, sobota 127
16 styczeń 2005, niedziela 1573
17 styczeń 2005, poniedziałek 528
18 styczeń 2005, wtorek 367
19 styczeń 2005, środa 291
20 styczeń 2005, czwartek 188
21 styczeń 2005, piątek 149
22 styczeń 2005, sobota 106
23 styczeń 2005, niedziela 146
9 styczeń 2006, poniedziałek 1191
10 styczeń 2006, wtorek 1138
11 styczeń 2006, środa 1724
12 styczeń 2006, czwartek 1231
13 styczeń 2006, piątek 1391
14 styczeń 2006, sobota 4381
15 styczeń 2006, niedziela 1035
16 styczeń 2006, poniedziałek 1131
17 styczeń 2006, wtorek 827
18 styczeń 2006, środa 1448
19 styczeń 2006, czwartek 1668
20 styczeń 2006, piątek 920
21 styczeń 2006, sobota 684
22 styczeń 2006, niedziela 755
8 styczeń 2007, poniedziałek 2487
9 styczeń 2007, wtorek 2123
10 styczeń 2007, środa 1821
11 styczeń 2007, czwartek 1381
12 styczeń 2007, piątek 1548
13 styczeń 2007, sobota 880
14 styczeń 2007, niedziela 1077
15 styczeń 2007, poniedziałek 1988
16 styczeń 2007, wtorek 2041
17 styczeń 2007, środa 2017
18 styczeń 2007, czwartek 1584
19 styczeń 2007, piątek 1832
20 styczeń 2007, sobota 704
21 styczeń 2007, niedziela 823
7 styczeń 2008, poniedziałek 1470
8 styczeń 2008, wtorek 1344
9 styczeń 2008, środa 1165
10 styczeń 2008, czwartek 1557
11 styczeń 2008, piątek 1574
12 styczeń 2008, sobota 940
13 styczeń 2008, niedziela 886
14 styczeń 2008, poniedziałek 1451
15 styczeń 2008, wtorek 1636
16 styczeń 2008, środa 1122
17 styczeń 2008, czwartek 1690
18 styczeń 2008, piątek 1213
19 styczeń 2008, sobota 798
20 styczeń 2008, niedziela 1614
5 styczeń 2009, poniedziałek 1409
6 styczeń 2009, wtorek 1390
7 styczeń 2009, środa 2117
8 styczeń 2009, czwartek 1609
9 styczeń 2009, piątek 1292
10 styczeń 2009, sobota 551
11 styczeń 2009, niedziela 548
12 styczeń 2009, poniedziałek 1152
13 styczeń 2009, wtorek 1633
14 styczeń 2009, środa 1639
15 styczeń 2009, czwartek 1442
16 styczeń 2009, piątek 1206
17 styczeń 2009, sobota 340
18 styczeń 2009, niedziela 568
11 styczeń 2010, poniedziałek 1846
12 styczeń 2010, wtorek 1533
13 styczeń 2010, środa 1857
14 styczeń 2010, czwartek 1623
15 styczeń 2010, piątek 1532
16 styczeń 2010, sobota 620
17 styczeń 2010, niedziela 712
18 styczeń 2010, poniedziałek 1380
19 styczeń 2010, wtorek 1863
20 styczeń 2010, środa 1382
21 styczeń 2010, czwartek 1489
22 styczeń 2010, piątek 1118
23 styczeń 2010, sobota 934
24 styczeń 2010, niedziela 1076
10 styczeń 2011, poniedziałek 2237
11 styczeń 2011, wtorek 1815
12 styczeń 2011, środa 1433
13 styczeń 2011, czwartek 2368
14 styczeń 2011, piątek 1725
15 styczeń 2011, sobota 1616
16 styczeń 2011, niedziela 2152
17 styczeń 2011, poniedziałek 2117
18 styczeń 2011, wtorek 1955
19 styczeń 2011, środa 2643
20 styczeń 2011, czwartek 2945
21 styczeń 2011, piątek 2270
22 styczeń 2011, sobota 957
23 styczeń 2011, niedziela 1447
7 styczeń 2013, poniedziałek 2135
8 styczeń 2013, wtorek 3167
9 styczeń 2013, środa 3302
10 styczeń 2013, czwartek 1691
11 styczeń 2013, piątek 1454
12 styczeń 2013, sobota 1969
13 styczeń 2013, niedziela 4087
14 styczeń 2013, poniedziałek 6328
15 styczeń 2013, wtorek 4034
16 styczeń 2013, środa 5055
17 styczeń 2013, czwartek 5674
18 styczeń 2013, piątek 3748
19 styczeń 2013, sobota 1665
20 styczeń 2013, niedziela 1742
6 styczeń 2014, poniedziałek 3203
7 styczeń 2014, wtorek 4461
8 styczeń 2014, środa 3402
9 styczeń 2014, czwartek 3262
10 styczeń 2014, piątek 3115
11 styczeń 2014, sobota 2765
12 styczeń 2014, niedziela 2778
13 styczeń 2014, poniedziałek 3222
14 styczeń 2014, wtorek 3043
15 styczeń 2014, środa 3194
16 styczeń 2014, czwartek 3683
17 styczeń 2014, piątek 4651
18 styczeń 2014, sobota 3322
19 styczeń 2014, niedziela 3012
5 styczeń 2015, poniedziałek 1768
6 styczeń 2015, wtorek 1140
7 styczeń 2015, środa 2953
8 styczeń 2015, czwartek 2673
9 styczeń 2015, piątek 2370
10 styczeń 2015, sobota 1880
11 styczeń 2015, niedziela 1973
12 styczeń 2015, poniedziałek 2613
13 styczeń 2015, wtorek 1830
14 styczeń 2015, środa 1663
15 styczeń 2015, czwartek 1905
16 styczeń 2015, piątek 2052
17 styczeń 2015, sobota 1605
18 styczeń 2015, niedziela 1677
11 styczeń 2016, poniedziałek 1443
12 styczeń 2016, wtorek 1487
13 styczeń 2016, środa 4530
14 styczeń 2016, czwartek 1254
15 styczeń 2016, piątek 1436
16 styczeń 2016, sobota 1216
17 styczeń 2016, niedziela 1935
18 styczeń 2016, poniedziałek 3855
19 styczeń 2016, wtorek 3700
20 styczeń 2016, środa 2122
21 styczeń 2016, czwartek 3936
22 styczeń 2016, piątek 3348
23 styczeń 2016, sobota 1630
24 styczeń 2016, niedziela 5950
9 styczeń 2017, poniedziałek 3622
10 styczeń 2017, wtorek 3721
11 styczeń 2017, środa 3712
12 styczeń 2017, czwartek 2932
13 styczeń 2017, piątek 2072
14 styczeń 2017, sobota 2479
15 styczeń 2017, niedziela 2205
16 styczeń 2017, poniedziałek 2596
17 styczeń 2017, wtorek 3248
18 styczeń 2017, środa 3227
19 styczeń 2017, czwartek 3528
20 styczeń 2017, piątek 3170
21 styczeń 2017, sobota 3278
22 styczeń 2017, niedziela 2861
8 styczeń 2018, poniedziałek 3661
9 styczeń 2018, wtorek 4790
10 styczeń 2018, środa 4389
11 styczeń 2018, czwartek 4618
12 styczeń 2018, piątek 5245
13 styczeń 2018, sobota 3876
14 styczeń 2018, niedziela 2841
15 styczeń 2018, poniedziałek 5573
16 styczeń 2018, wtorek 3627
17 styczeń 2018, środa 3285
18 styczeń 2018, czwartek 3541
19 styczeń 2018, piątek 4053
20 styczeń 2018, sobota 2706
21 styczeń 2018, niedziela 4000
7 styczeń 2019, poniedziałek 14574
8 styczeń 2019, wtorek 7560
9 styczeń 2019, środa 7655
10 styczeń 2019, czwartek 7335
11 styczeń 2019, piątek 6715
12 styczeń 2019, sobota 6213
13 styczeń 2019, niedziela 6561
14 styczeń 2019, poniedziałek 7975
15 styczeń 2019, wtorek 6926
16 styczeń 2019, środa 7395
17 styczeń 2019, czwartek 5704
18 styczeń 2019, piątek 5650
19 styczeń 2019, sobota 3910
20 styczeń 2019, niedziela 5878
6 styczeń 2020, poniedziałek 2505
7 styczeń 2020, wtorek 2433
8 styczeń 2020, środa 4005
9 styczeń 2020, czwartek 2734
10 styczeń 2020, piątek 2458
11 styczeń 2020, sobota 2113
12 styczeń 2020, niedziela 2074
13 styczeń 2020, poniedziałek 2235
14 styczeń 2020, wtorek 3613
15 styczeń 2020, środa 2960
16 styczeń 2020, czwartek 2806
17 styczeń 2020, piątek 2715
18 styczeń 2020, sobota 2819
19 styczeń 2020, niedziela 3323
11 styczeń 2021, poniedziałek 9518
12 styczeń 2021, wtorek 7707
13 styczeń 2021, środa 6694
14 styczeń 2021, czwartek 6028
15 styczeń 2021, piątek 5870
16 styczeń 2021, sobota 4576
17 styczeń 2021, niedziela 4696
18 styczeń 2021, poniedziałek 5855
19 styczeń 2021, wtorek 3755
20 styczeń 2021, środa 6724
21 styczeń 2021, czwartek 1222
Sumaryczna ilość odwiedzin: 588149
corner   corner