logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
30 marzec 2004, wtorek 10
31 marzec 2004, środa 5
7 kwiecień 2004, środa 3
4 kwiecień 2005, poniedziałek 728
5 kwiecień 2005, wtorek 233
6 kwiecień 2005, środa 314
7 kwiecień 2005, czwartek 214
8 kwiecień 2005, piątek 99
9 kwiecień 2005, sobota 148
10 kwiecień 2005, niedziela 309
11 kwiecień 2005, poniedziałek 517
12 kwiecień 2005, wtorek 2010
13 kwiecień 2005, środa 1003
14 kwiecień 2005, czwartek 460
15 kwiecień 2005, piątek 483
16 kwiecień 2005, sobota 266
17 kwiecień 2005, niedziela 339
3 kwiecień 2006, poniedziałek 1130
4 kwiecień 2006, wtorek 1257
5 kwiecień 2006, środa 919
6 kwiecień 2006, czwartek 957
7 kwiecień 2006, piątek 816
8 kwiecień 2006, sobota 366
9 kwiecień 2006, niedziela 720
10 kwiecień 2006, poniedziałek 1295
11 kwiecień 2006, wtorek 841
12 kwiecień 2006, środa 2960
13 kwiecień 2006, czwartek 1071
14 kwiecień 2006, piątek 710
15 kwiecień 2006, sobota 296
16 kwiecień 2006, niedziela 652
2 kwiecień 2007, poniedziałek 2663
3 kwiecień 2007, wtorek 2597
4 kwiecień 2007, środa 1521
5 kwiecień 2007, czwartek 1442
6 kwiecień 2007, piątek 1404
7 kwiecień 2007, sobota 748
8 kwiecień 2007, niedziela 502
9 kwiecień 2007, poniedziałek 569
10 kwiecień 2007, wtorek 1508
11 kwiecień 2007, środa 1239
12 kwiecień 2007, czwartek 1265
13 kwiecień 2007, piątek 1635
14 kwiecień 2007, sobota 1432
15 kwiecień 2007, niedziela 805
31 marzec 2008, poniedziałek 1318
1 kwiecień 2008, wtorek 1553
2 kwiecień 2008, środa 1310
3 kwiecień 2008, czwartek 1277
4 kwiecień 2008, piątek 1381
5 kwiecień 2008, sobota 559
6 kwiecień 2008, niedziela 531
7 kwiecień 2008, poniedziałek 1629
8 kwiecień 2008, wtorek 1486
9 kwiecień 2008, środa 1343
10 kwiecień 2008, czwartek 912
11 kwiecień 2008, piątek 1786
12 kwiecień 2008, sobota 1976
13 kwiecień 2008, niedziela 2060
30 marzec 2009, poniedziałek 1267
31 marzec 2009, wtorek 994
1 kwiecień 2009, środa 1088
2 kwiecień 2009, czwartek 980
3 kwiecień 2009, piątek 1083
4 kwiecień 2009, sobota 592
5 kwiecień 2009, niedziela 480
6 kwiecień 2009, poniedziałek 1160
7 kwiecień 2009, wtorek 1346
8 kwiecień 2009, środa 1278
9 kwiecień 2009, czwartek 997
10 kwiecień 2009, piątek 891
11 kwiecień 2009, sobota 544
12 kwiecień 2009, niedziela 398
5 kwiecień 2010, poniedziałek 593
6 kwiecień 2010, wtorek 1451
7 kwiecień 2010, środa 1493
8 kwiecień 2010, czwartek 1407
9 kwiecień 2010, piątek 1049
10 kwiecień 2010, sobota 555
11 kwiecień 2010, niedziela 480
12 kwiecień 2010, poniedziałek 975
13 kwiecień 2010, wtorek 1293
14 kwiecień 2010, środa 1114
15 kwiecień 2010, czwartek 2015
16 kwiecień 2010, piątek 996
17 kwiecień 2010, sobota 434
18 kwiecień 2010, niedziela 595
4 kwiecień 2011, poniedziałek 1545
5 kwiecień 2011, wtorek 1609
6 kwiecień 2011, środa 1485
7 kwiecień 2011, czwartek 1173
8 kwiecień 2011, piątek 1231
9 kwiecień 2011, sobota 739
10 kwiecień 2011, niedziela 764
11 kwiecień 2011, poniedziałek 1370
12 kwiecień 2011, wtorek 1377
13 kwiecień 2011, środa 1972
14 kwiecień 2011, czwartek 1142
15 kwiecień 2011, piątek 895
16 kwiecień 2011, sobota 794
17 kwiecień 2011, niedziela 763
1 kwiecień 2013, poniedziałek 2702
2 kwiecień 2013, wtorek 3097
3 kwiecień 2013, środa 4006
4 kwiecień 2013, czwartek 2538
5 kwiecień 2013, piątek 2055
6 kwiecień 2013, sobota 1945
7 kwiecień 2013, niedziela 1543
8 kwiecień 2013, poniedziałek 2873
9 kwiecień 2013, wtorek 3932
10 kwiecień 2013, środa 2663
11 kwiecień 2013, czwartek 2664
12 kwiecień 2013, piątek 2154
13 kwiecień 2013, sobota 2343
14 kwiecień 2013, niedziela 1475
31 marzec 2014, poniedziałek 5430
1 kwiecień 2014, wtorek 6810
2 kwiecień 2014, środa 7301
3 kwiecień 2014, czwartek 7475
4 kwiecień 2014, piątek 6949
5 kwiecień 2014, sobota 6402
6 kwiecień 2014, niedziela 5585
7 kwiecień 2014, poniedziałek 4882
8 kwiecień 2014, wtorek 6568
9 kwiecień 2014, środa 5708
10 kwiecień 2014, czwartek 5748
11 kwiecień 2014, piątek 6042
12 kwiecień 2014, sobota 5797
13 kwiecień 2014, niedziela 4989
30 marzec 2015, poniedziałek 1959
31 marzec 2015, wtorek 2704
1 kwiecień 2015, środa 3064
2 kwiecień 2015, czwartek 2185
3 kwiecień 2015, piątek 2758
4 kwiecień 2015, sobota 3211
5 kwiecień 2015, niedziela 3431
6 kwiecień 2015, poniedziałek 2176
7 kwiecień 2015, wtorek 2825
8 kwiecień 2015, środa 3855
9 kwiecień 2015, czwartek 2643
10 kwiecień 2015, piątek 3033
11 kwiecień 2015, sobota 2358
12 kwiecień 2015, niedziela 4196
4 kwiecień 2016, poniedziałek 4729
5 kwiecień 2016, wtorek 4702
6 kwiecień 2016, środa 5478
7 kwiecień 2016, czwartek 6890
8 kwiecień 2016, piątek 4809
9 kwiecień 2016, sobota 6426
10 kwiecień 2016, niedziela 5998
11 kwiecień 2016, poniedziałek 4116
12 kwiecień 2016, wtorek 3328
13 kwiecień 2016, środa 3755
14 kwiecień 2016, czwartek 2958
15 kwiecień 2016, piątek 3970
16 kwiecień 2016, sobota 2634
17 kwiecień 2016, niedziela 2916
3 kwiecień 2017, poniedziałek 2429
4 kwiecień 2017, wtorek 2278
5 kwiecień 2017, środa 2543
6 kwiecień 2017, czwartek 2211
7 kwiecień 2017, piątek 2228
8 kwiecień 2017, sobota 2107
9 kwiecień 2017, niedziela 2030
10 kwiecień 2017, poniedziałek 2374
11 kwiecień 2017, wtorek 2627
12 kwiecień 2017, środa 2143
13 kwiecień 2017, czwartek 2330
14 kwiecień 2017, piątek 2000
15 kwiecień 2017, sobota 958
16 kwiecień 2017, niedziela 738
2 kwiecień 2018, poniedziałek 2431
3 kwiecień 2018, wtorek 3173
4 kwiecień 2018, środa 4657
5 kwiecień 2018, czwartek 4300
6 kwiecień 2018, piątek 4974
7 kwiecień 2018, sobota 5996
8 kwiecień 2018, niedziela 5591
9 kwiecień 2018, poniedziałek 5161
10 kwiecień 2018, wtorek 3713
11 kwiecień 2018, środa 4384
12 kwiecień 2018, czwartek 4082
13 kwiecień 2018, piątek 5224
14 kwiecień 2018, sobota 4084
15 kwiecień 2018, niedziela 4975
1 kwiecień 2019, poniedziałek 7506
2 kwiecień 2019, wtorek 7764
3 kwiecień 2019, środa 6909
4 kwiecień 2019, czwartek 7405
5 kwiecień 2019, piątek 7340
6 kwiecień 2019, sobota 6796
7 kwiecień 2019, niedziela 6796
8 kwiecień 2019, poniedziałek 6965
9 kwiecień 2019, wtorek 6826
10 kwiecień 2019, środa 5998
11 kwiecień 2019, czwartek 5603
12 kwiecień 2019, piątek 6252
13 kwiecień 2019, sobota 5747
14 kwiecień 2019, niedziela 6880
30 marzec 2020, poniedziałek 2618
31 marzec 2020, wtorek 2648
1 kwiecień 2020, środa 2363
2 kwiecień 2020, czwartek 2579
3 kwiecień 2020, piątek 2273
4 kwiecień 2020, sobota 2727
5 kwiecień 2020, niedziela 2833
6 kwiecień 2020, poniedziałek 2789
7 kwiecień 2020, wtorek 3600
8 kwiecień 2020, środa 2462
9 kwiecień 2020, czwartek 1592
Sumaryczna ilość odwiedzin: 543784
corner   corner