logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
15 listopad 2004, poniedziałek 293
16 listopad 2004, wtorek 120
17 listopad 2004, środa 146
18 listopad 2004, czwartek 360
19 listopad 2004, piątek 156
20 listopad 2004, sobota 28
21 listopad 2004, niedziela 110
22 listopad 2004, poniedziałek 226
23 listopad 2004, wtorek 594
24 listopad 2004, środa 1327
25 listopad 2004, czwartek 587
26 listopad 2004, piątek 291
27 listopad 2004, sobota 96
28 listopad 2004, niedziela 120
21 listopad 2005, poniedziałek 1536
22 listopad 2005, wtorek 1520
23 listopad 2005, środa 1180
24 listopad 2005, czwartek 954
25 listopad 2005, piątek 1208
26 listopad 2005, sobota 1476
27 listopad 2005, niedziela 749
28 listopad 2005, poniedziałek 1014
29 listopad 2005, wtorek 1682
30 listopad 2005, środa 1321
1 grudzień 2005, czwartek 2155
2 grudzień 2005, piątek 1057
3 grudzień 2005, sobota 828
4 grudzień 2005, niedziela 2574
20 listopad 2006, poniedziałek 1551
21 listopad 2006, wtorek 1765
22 listopad 2006, środa 1600
23 listopad 2006, czwartek 1539
24 listopad 2006, piątek 1341
25 listopad 2006, sobota 941
26 listopad 2006, niedziela 888
27 listopad 2006, poniedziałek 1339
28 listopad 2006, wtorek 1320
29 listopad 2006, środa 1453
30 listopad 2006, czwartek 1491
1 grudzień 2006, piątek 1662
2 grudzień 2006, sobota 895
3 grudzień 2006, niedziela 664
19 listopad 2007, poniedziałek 759
20 listopad 2007, wtorek 1402
21 listopad 2007, środa 1515
22 listopad 2007, czwartek 2325
23 listopad 2007, piątek 4031
24 listopad 2007, sobota 1565
25 listopad 2007, niedziela 320
26 listopad 2007, poniedziałek 1383
27 listopad 2007, wtorek 1750
28 listopad 2007, środa 901
29 listopad 2007, czwartek 2501
30 listopad 2007, piątek 1354
1 grudzień 2007, sobota 403
2 grudzień 2007, niedziela 878
17 listopad 2008, poniedziałek 2317
18 listopad 2008, wtorek 1284
19 listopad 2008, środa 2014
20 listopad 2008, czwartek 1700
21 listopad 2008, piątek 1749
22 listopad 2008, sobota 1552
23 listopad 2008, niedziela 1276
24 listopad 2008, poniedziałek 2991
25 listopad 2008, wtorek 3363
26 listopad 2008, środa 2299
27 listopad 2008, czwartek 1765
28 listopad 2008, piątek 1906
29 listopad 2008, sobota 514
30 listopad 2008, niedziela 761
16 listopad 2009, poniedziałek 1242
17 listopad 2009, wtorek 1266
18 listopad 2009, środa 1425
19 listopad 2009, czwartek 1639
20 listopad 2009, piątek 1768
21 listopad 2009, sobota 836
22 listopad 2009, niedziela 1020
23 listopad 2009, poniedziałek 1728
24 listopad 2009, wtorek 1581
25 listopad 2009, środa 1736
26 listopad 2009, czwartek 1400
27 listopad 2009, piątek 1569
28 listopad 2009, sobota 747
29 listopad 2009, niedziela 788
22 listopad 2010, poniedziałek 1847
23 listopad 2010, wtorek 1690
24 listopad 2010, środa 1503
25 listopad 2010, czwartek 1373
26 listopad 2010, piątek 1402
27 listopad 2010, sobota 1239
28 listopad 2010, niedziela 901
29 listopad 2010, poniedziałek 1196
30 listopad 2010, wtorek 1064
1 grudzień 2010, środa 1043
2 grudzień 2010, czwartek 1155
3 grudzień 2010, piątek 1087
4 grudzień 2010, sobota 567
5 grudzień 2010, niedziela 708
21 listopad 2011, poniedziałek 1946
22 listopad 2011, wtorek 1908
23 listopad 2011, środa 1901
24 listopad 2011, czwartek 1937
25 listopad 2011, piątek 2673
26 listopad 2011, sobota 536
19 listopad 2012, poniedziałek 3229
20 listopad 2012, wtorek 2550
21 listopad 2012, środa 2838
22 listopad 2012, czwartek 2247
23 listopad 2012, piątek 3389
24 listopad 2012, sobota 829
25 listopad 2012, niedziela 1218
26 listopad 2012, poniedziałek 1655
27 listopad 2012, wtorek 2570
28 listopad 2012, środa 1941
29 listopad 2012, czwartek 1596
30 listopad 2012, piątek 1457
1 grudzień 2012, sobota 1099
2 grudzień 2012, niedziela 998
18 listopad 2013, poniedziałek 3878
19 listopad 2013, wtorek 4122
20 listopad 2013, środa 3238
21 listopad 2013, czwartek 3056
22 listopad 2013, piątek 2595
23 listopad 2013, sobota 2360
24 listopad 2013, niedziela 5205
25 listopad 2013, poniedziałek 13943
26 listopad 2013, wtorek 3426
27 listopad 2013, środa 3183
28 listopad 2013, czwartek 3746
29 listopad 2013, piątek 2112
30 listopad 2013, sobota 2879
1 grudzień 2013, niedziela 3316
17 listopad 2014, poniedziałek 3441
18 listopad 2014, wtorek 2821
19 listopad 2014, środa 3539
20 listopad 2014, czwartek 4408
21 listopad 2014, piątek 6226
22 listopad 2014, sobota 1996
23 listopad 2014, niedziela 2057
24 listopad 2014, poniedziałek 3663
25 listopad 2014, wtorek 3288
26 listopad 2014, środa 2935
27 listopad 2014, czwartek 2897
28 listopad 2014, piątek 2637
29 listopad 2014, sobota 1714
30 listopad 2014, niedziela 2758
16 listopad 2015, poniedziałek 814
17 listopad 2015, wtorek 813
18 listopad 2015, środa 1209
19 listopad 2015, czwartek 1248
20 listopad 2015, piątek 1494
21 listopad 2015, sobota 534
22 listopad 2015, niedziela 565
23 listopad 2015, poniedziałek 1809
24 listopad 2015, wtorek 1290
25 listopad 2015, środa 4143
26 listopad 2015, czwartek 1570
27 listopad 2015, piątek 721
28 listopad 2015, sobota 336
29 listopad 2015, niedziela 551
21 listopad 2016, poniedziałek 3450
22 listopad 2016, wtorek 4405
23 listopad 2016, środa 3906
24 listopad 2016, czwartek 3450
25 listopad 2016, piątek 3366
26 listopad 2016, sobota 2910
27 listopad 2016, niedziela 2908
28 listopad 2016, poniedziałek 2511
29 listopad 2016, wtorek 3959
30 listopad 2016, środa 3410
1 grudzień 2016, czwartek 3610
2 grudzień 2016, piątek 7020
3 grudzień 2016, sobota 2127
4 grudzień 2016, niedziela 2139
20 listopad 2017, poniedziałek 2912
21 listopad 2017, wtorek 4882
22 listopad 2017, środa 4068
23 listopad 2017, czwartek 3576
24 listopad 2017, piątek 4047
25 listopad 2017, sobota 4445
26 listopad 2017, niedziela 3302
27 listopad 2017, poniedziałek 3845
28 listopad 2017, wtorek 4215
29 listopad 2017, środa 2648
30 listopad 2017, czwartek 2922
1 grudzień 2017, piątek 2769
2 grudzień 2017, sobota 4049
3 grudzień 2017, niedziela 4992
19 listopad 2018, poniedziałek 8717
20 listopad 2018, wtorek 7613
21 listopad 2018, środa 8078
22 listopad 2018, czwartek 7761
23 listopad 2018, piątek 6468
24 listopad 2018, sobota 6563
25 listopad 2018, niedziela 8173
26 listopad 2018, poniedziałek 6444
27 listopad 2018, wtorek 7688
28 listopad 2018, środa 7524
29 listopad 2018, czwartek 7842
30 listopad 2018, piątek 7235
1 grudzień 2018, sobota 6527
2 grudzień 2018, niedziela 6324
18 listopad 2019, poniedziałek 5807
19 listopad 2019, wtorek 5709
20 listopad 2019, środa 6291
21 listopad 2019, czwartek 5780
22 listopad 2019, piątek 7910
23 listopad 2019, sobota 8223
24 listopad 2019, niedziela 4845
25 listopad 2019, poniedziałek 6076
26 listopad 2019, wtorek 6417
27 listopad 2019, środa 6863
28 listopad 2019, czwartek 5861
29 listopad 2019, piątek 4212
30 listopad 2019, sobota 4389
1 grudzień 2019, niedziela 4584
16 listopad 2020, poniedziałek 4108
17 listopad 2020, wtorek 5091
18 listopad 2020, środa 9342
19 listopad 2020, czwartek 9477
20 listopad 2020, piątek 5317
21 listopad 2020, sobota 5012
22 listopad 2020, niedziela 5581
23 listopad 2020, poniedziałek 5222
24 listopad 2020, wtorek 4790
25 listopad 2020, środa 4319
26 listopad 2020, czwartek 4722
27 listopad 2020, piątek 6126
28 listopad 2020, sobota 7465
29 listopad 2020, niedziela 8311
22 listopad 2021, poniedziałek 4426
23 listopad 2021, wtorek 3860
24 listopad 2021, środa 3162
25 listopad 2021, czwartek 5625
26 listopad 2021, piątek 5536
27 listopad 2021, sobota 5269
28 listopad 2021, niedziela 4298
29 listopad 2021, poniedziałek 4278
30 listopad 2021, wtorek 4305
1 grudzień 2021, środa 4567
2 grudzień 2021, czwartek 4255
3 grudzień 2021, piątek 4263
4 grudzień 2021, sobota 4048
5 grudzień 2021, niedziela 4056
21 listopad 2022, poniedziałek 5420
22 listopad 2022, wtorek 7180
23 listopad 2022, środa 10023
24 listopad 2022, czwartek 7764
25 listopad 2022, piątek 5721
26 listopad 2022, sobota 5477
27 listopad 2022, niedziela 5760
28 listopad 2022, poniedziałek 3832
29 listopad 2022, wtorek 5875
30 listopad 2022, środa 7502
1 grudzień 2022, czwartek 6052
2 grudzień 2022, piątek 881
Sumaryczna ilość odwiedzin: 787393
corner   corner