logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
   plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika za 2015 rok
   minus Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 rok
      minus Emilia Świtoń Dyrektor Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"
      minus Marzena Augustyn - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1
      minus Eugenia Wasilewska - Bruś - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2
      minus Urszula Siwek - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3
      minus Grażyna Rosińska - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4
      minus Małgorzata Naumowicz - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5
      minus Violetta Jaskólska - Palus - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 6
      minus Elżbieta Michalska - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 7 Integracyjnego
      minus Małgorzata Augustyn - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 8
      minus Iwona Makarewicz -Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 10
      minus Alina Makowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 11
      minus Dorota Majewska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
      minus Piotr Rajtar - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
      minus Beata Kulbaka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu
      minus Danuta Stefańska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
      minus Katarzyna Grochowska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3
      minus Jadwiga Walasek - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
      minus Lucyna Bończak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus Jacek Ochmański - Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury
      minus Katarzyna Oćwieja - Grądziel - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
      minus Sebastian Matuszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
      minus Krzysztof Kulwicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
      minus Marek Sidor - Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich
   plus Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną za 2015 rok
   plus Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2015 rok
   plus Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Spis dokumentów:
1. Emilia Świtoń Dyrektor Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"
2. Marzena Augustyn - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1
3. Eugenia Wasilewska - Bruś - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2
4. Urszula Siwek - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3
5. Grażyna Rosińska - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4
6. Małgorzata Naumowicz - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5
7. Violetta Jaskólska - Palus - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 6
8. Elżbieta Michalska - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 7 Integracyjnego
9. Małgorzata Augustyn - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 8
10. Iwona Makarewicz -Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 10
11. Alina Makowska - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 11
12. Dorota Majewska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
13. Piotr Rajtar - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
14. Beata Kulbaka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu
15. Danuta Stefańska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1
16. Katarzyna Grochowska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3
17. Jadwiga Walasek - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
18. Lucyna Bończak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
19. Jacek Ochmański - Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury
20. Katarzyna Oćwieja - Grądziel - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
21. Sebastian Matuszewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
22. Krzysztof Kulwicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
23. Marek Sidor - Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich

Ilość odwiedzin: 2906
Nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2015 rok
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która wprowadzała dane: Mariola Jasińska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-07 14:31:42
Data udostępnienia informacji: 2016-06-07 14:31:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 09:41:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner