logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
minus Rada Miejska
   minus Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
   plus Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2002 - 2006)
   plus Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2006 - 2010)
   plus Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2010 - 2014)
   plus Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2014 - 2018)
   plus Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2013 (kadencja 2010 - 2014)
   plus Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2014 (kadencja 2010 - 2014)
   plus Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2014 (kadencja 2014 - 2018)
   plus Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2015 (kadencja 2014 - 2018)
   plus Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2016 (kadencja 2014 - 2018)
   plus Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2017 (kadencja 2014 - 2018)
   minus Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2018 (kadencja 2014 - 2018)
      minus Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji
      minus Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
      minus Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
      minus Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
      minus Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
   plus Nagrania z sesji Rady Miejskiej Brzegu
   minus OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW na Kadencję 2020-2023
   minus Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2018 rok
   plus Wykazy imienne z głosowań (kadencja 2018-2023)
   minus Skład Rady Miejskiej Brzegu (kadencja 2018-2023)
   plus Interpelacje i wnioski radnyc (kadencja 2018-2023)
   plus Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencja 2018-2023)
   plus Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady (kadencja 2018-2023)
   plus Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (kadencja 2018-2023)
   minus Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej
   plus Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu dotycząca udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Brzeg za rok 2018”
   minus Plan Pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2019 rok
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji
Protokół Nr 47/2018z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji z dnia 05.09.2018 rok
2. Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny
Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny z dnia 05.09.2018 rok
3. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
4. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
5. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Ilość odwiedzin: 3449
Nazwa dokumentu: Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady - rok 2018 (kadencja 2014 - 2018)
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Rady Miejskiej Brzegu
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Miejskiej Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Rutkowska-Woźniczko
Data wytworzenia informacji: 2018-04-05 13:03:17
Data udostępnienia informacji: 2018-04-05 13:03:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 13:04:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner