logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTКPOWAС
A A A


URZĄD MIASTA > Regulamin organizacyjny

Załączniki do pobrania: 2015-02-23 10:43:38 - Regulamin organizacyjny (3.96 MB)
2015-12-09 11:33:02 - Zmiana - Zarządzenie Nr 789/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 09 grudnia 2015r. (797.96 kB)
2015-12-09 11:34:01 - Schemat organizacyjny (249.83 kB)
2016-01-07 11:52:17 - Zmiana - Zarządzenie Nr 823/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 17 grudnia 2015r. (103.48 kB)
2016-03-07 13:04:11 - Zmiana - Zarządzenie Nr 971/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 07 marca 2016r. (105.31 kB)
2016-04-28 14:46:08 - Zmiana - Zarządzenie Nr 1079/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 22 kwietnia 2016r. (693.67 kB)
2016-04-28 14:46:57 - Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony (4.04 MB)
2016-04-28 14:54:57 - Schemat organizacyjny (109.82 kB)
2016-07-01 13:47:06 - Zmiana Zarządzenie Nr 1276/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 1 lipca 2016r. (102.14 kB)
2016-08-05 11:32:04 - Zmiana - Zarządzenie Nr 1364/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 04 sierpnia 2016r. (448.66 kB)
2016-08-05 11:32:46 - Schemat organizacyjny (239.65 kB)
2016-11-25 08:08:07 - Zmiana - Zarządzenie Nr 1733/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 25 listopada 2016r. (202.59 kB)
2016-11-25 08:09:52 - Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1733/2016 - Schemat organizacyjny (108.73 kB)
2016-11-25 08:10:58 - Załacznik Nr 2 do Zarządzenia 1733/2016 - Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony (4.24 MB)
2017-02-01 12:59:59 - Zmiana - Zarządzenie Nr 1903/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 31 stycznia 2017r. (101.89 kB)
2017-04-05 14:49:47 - Zmiana - Zarządzenie Nr 2052/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 03 kwietnia 2017r. (101.96 kB)
2017-04-05 14:50:41 - Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2052/2017 - Schemat organizacyjny (108.36 kB)
2017-04-05 14:51:26 - Załacznik Nr 2 do Zarządzenia 2052/2017 - Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony (4.15 MB)
2017-04-05 14:56:54 - Zmiana - Zarządzenie Nr 2073/2017 Burmistrza Brzegu z dnia 05 kwietnia 2017r. (304.08 kB)
2017-04-05 15:04:58 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2073/2017 - Schemat organizacyjny (108.09 kB)
2017-04-05 15:06:43 - Załacznik Nr 2 do Zarządzenia 2073/2017 - Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony (4.26 MB)
2018-06-19 09:02:15 - Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego - Zarządzenie Nr 3144/2018 Burmistrza Brzegu z dnia 25 maja 2018 r. (25.06 MB)

Ilość odwiedzin: 79916
Nazwa dokumentu: Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Rutkowska-Woźniczko
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2009-11-26 11:58:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 09:02:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner