logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2017 rok
plus BUDŻET GMINY BRZEG NA 2018 ROK
plus Budżet Gminy Brzeg na 2019 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2020 rok
plus SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK
minus RAPORT O STANIE GMINY BRZEG ZA ROK 2018
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016 - 2023
minus Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Zarządzenie Nr 1474/2016 w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (...)
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzeg na lata 2016 - 2022
minus Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2019 rok
minus Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na lata 2016-2020
minus Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
minus PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY BRZEG NA LATA 2019-2023
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
minus Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
plus INSTYTUCJE KULTURY
minus Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeg
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - WYKAZ ZAŁATWIANYCH SPRAW (karty usług,wnioski)
   minus Biuro Informatyki
   minus Audytor
   minus Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg
   plus Biuro Bezpieczeństwa
   plus Biuro Budownictwa i Inwestycji
   plus Biuro Budżetu i Księgowości
   plus Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami
   plus Biuro Oświaty
   minus Biuro Organizacyjno-Prawne
      minus Udostępnienie informacji publicznej
      minus Załatwianie skarg i wniosków
      minus Złożenie wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub innych dokumentów dotyczących postępowania
      minus Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu
      minus Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta
      minus Miejsce przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji płacowej zlikwidowanych zakładów pracy
   plus Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
   plus Biuro Podatków i Opłat
   minus Biuro Rady Miejskiej
   plus Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia
   plus Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska
   minus Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
   minus Straż Miejska
   plus Urząd Stanu Cywilnego
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
plus Kontrole
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
plus Lobbing
minus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Pomiar satysfakcji klientów urzędu
plus PETYCJE
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Powiatu Brzeskiego w 2019 r.
 INNE
plus Gminne jednostki organizacyjne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
plus Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 WYBORY
plus WYBORY PARLAMENTARNE - 2019
plus EUROWYBORY 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE - 2018 ROK
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
minus Informacja o przetwarzaniu danych
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
plus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2016 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2017 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2014-2018)
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (kadencja 2018-2023) - początek kadencji
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) - początek kadencji
plus Oświadczenia Majątkowe Radnych Kadencji 2018 - 2023
plus Oświadczenia majątkowe - 2018 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2019 rok
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
PLANY POSTĘPOWAŃ
A A A


Spis dokumentów:
1. Udostępnienie informacji publicznej
2. Załatwianie skarg i wniosków
3. Złożenie wniosku o wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub innych dokumentów dotyczących postępowania
4. Udostępnianie akt kadrowo-płacowych pracowników zatrudnionych w jednostkach zlikwidowanych, których akta znajdują się w Archiwum Urzędu Miasta w Brzegu
5. Udostępnianie innych dokumentów (niż kadrowo – płacowe) znajdujących się w Archiwum Urzędu Miasta
6. Miejsce przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji płacowej zlikwidowanych zakładów pracy

organizacyjny@brzeg.pl

bzp@brzeg.pl

L.p. Imię i nazwisko

stanowisko

nr telefonu nr pokoju

1.

Piotr Reszczyński Kierownik Biura 404 70 56 pok.106 bud.A

2.

Ewa Rutkowska - Woźniczko Inspektor 404 70 45 pok. 111 bud. A

3.

Kamila Rosińska Inspektor 404 70 45 pok. 111 bud. A
4. Anna Stefaniak Pomoc administracyjna 416 99 70 Biuro Podawcze
5. Monika Orzechowska Sekretarka 416 99 51 pok. 109 bud. A
6. Aleksandra Pęcherska Sekretarka 416 99 50 pok. 105 bud. A

7.

Magdalena Klich Główny specjalista ds. kadr 416 85 74 pok. 104 bud. A
8. Justyna Kusicielek Główny specjalista ds. kadr 416 85 74 pok. 104 bud. A

9.

Krystyna Rosół Główny specjalista ds. zamówień publicznych 404 70 55 pok. 107 bud. A
10. Anna Rosińska Podinspektor ds. prawno-administracyjnych(zastępstwo) 416 99 56 pok. 111 bud. A

11.

Małgorzata Kozłowska Podinspektor 416 99 56 pok. 111 bud. A
12. Małgorzata Sorokowska Podinspektor 416 99 70 Biuro Podawcze
13.

Marcin Lenarczyk

Inspektor 416 02 00 Rynek - Ratusz

14.

Tomasz Bojko Goniec

-

-

15.

Andrzej Kręcichwost Goniec

-

-

16.

Jarosław Kasperek Goniec

-

-

17. Grzegorz Zawada Goniec -

-

18.

Zbigniew Wołoszyński Kierowca

-

-

19.

Krzysztof Hawryło Konserwator 416 00 84 -

20.

Paweł Machura Konserwator 416 02 00

Rynek - Ratusz

21. Katarzyna Stopa Sprzątaczka - -
22. Nabiałek Lucyna Sprzątaczka - -
23. Karolina Banot Sprzątaczka - Rynek - Ratusz
24. Jadwiga Siwiecka Sprzątaczka (zastępstwo) - -
25. Teodora Januszkiewicz Sprzątaczka (zastępstwo) - -
26 Barbara Senecka Podinspektor 404 55 26 Rynek - Ratusz
27. Muzyczuk Aleksandra Podinspektor ds. prawno-administracyjnych 404 70 45 pok.111 A
28. Wiśniewska Teresa Sprzątaczka - -
29. Zbigniew Gadziński Robotnik gospodarczy - -
30. Kamila Pęcherska Podinspektor 404 56 11 pok.114 A

 

Załączniki do pobrania: 2018-11-26 14:19:44 - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (14.71 kB)

Ilość odwiedzin: 23583
Nazwa dokumentu: Biuro Organizacyjno-Prawne
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Biuro Organizacyjno -Prawne
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Organizacyjno - Prawne
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-01 13:46:09
Data udostępnienia informacji: 2013-02-01 13:46:09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-11 09:00:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner